คำศัพท์อารมณ์และความรู้สึกภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอารมณ์ emotion คนเราเป็นมนุษย์ที่สื่อสารมาจากอารมณ์และความรู้สึกข้างในแสดงออกมากเป็นการกระทำในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเสียใจ ดีใจ สนุก อารมณ์ความต้องการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อารมณ์เป็นความรู้สึกที่ต้องมี สุขเศร้าเหงา ทุกข์ เราต่างมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบในการใช้ชีวิตประจำวันทุกคน คำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์ภาษาอังกฤษจึงเป็นส่วนสำคัญในการใช้สื่อสาร เราจึงได้รวมคำศัพท์หมวดอารมณ์มาให้คุณๆได้ฝึกท่องจำ เขียน อ่านออกเสียงและนำไปสร้างรูปประโยคสนทนาใช้ในการสื่อสารชีวิตประจำวันได้

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอารมณ์ความรู้สึก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
emotion อิโมชั่น อารมณ์
altercation อัลเทอร์เคชั่น ทะเลาะวิวาท
emotionalism อิโมเชินนัลลิซึม์ นิสัยชอบแสดงอารมณ
feel ฟิล รู้สึก
reason รีซึน เหตุผล
laugh ลาฟ หัวเราะ
smile สไมล ์ ยิ้ม
cry คราย้ ร้องไห้
angry แองกรี้ โมโห
furious ฟิวเรียส โกรธแค้น
joy จอย ยินดี
sad / unhappy แซด/ อันแฮปปี้ เสียใจ ไม่มีความสุข
shocking ช็อคกิ้ง ตกตะลึง
threaten เธรทเทิน ขู่ขวัญ
admire แอดไมเออร์ ชมชอบ
disgust ดิสกัสท์ ชิงชัง
dislike ดิสไลค์ ไม่ชอบ
dream of ดรีม ออฟ ฝันถึง
thank you แธงค์ คิว ขอบคุณ
worry วอร์รี่ กังวล
rely on ริไล ออน วางใจ
peace พีซ สงบ
depress ดีสเพรส สลดหดหู่
hopeless โฮพเลส สิ้นหวัง
sorry ซอรรี่ เสียใจ
gloomy กลูมมี่ เศร้าซึม
pleasant เพลเชินท์ พอใจ
bored บอร เบื่อ
embarrassed เอมแบเริสท์ เขินอาย
ashamed อะเชม ดูละอายแก่ใจ
jealous เจลลัส อิจฉา
confused คอนฟิวซท์ สับสน
proud พราวด์ ภูมิใจ
pleased พลีสด์ ยินดี ดีใจ
frustrated ฟรัสเทรดทิด หงุดหงิด
displease ดิสพลีซ ไม่ยินดี
miserable มิสเซอระเบิล โศกเศร้า
disappointed ดิสซับพอยท์ด ผิดหวัง
upset อัพเซท โกรธ
hate เฮท เกลียด
annoyed แอนนอยด์ รำคาญ
scared / afraid สแคร์ด / อัฟเฟรด กลัว
love เลิฟ รัก
happy แฮพพี้ ความสุข
fear เฟียร์ กลัว
excite เอ็กไซท์ ตื่นเต้น
amazement อเมสเมินท์ ความประหลาดใจ
exaltation เอ็คเซอล์เทเซินิ ความปลื้มปิต
on edge ออน เอดจ์ รำคาญใจ
nulsance นูซึนซ์ รำคาญ
scold สโคลด ์ ด่า บ่น
lenity เลนนิที้ ความอ่อนโยน
tired ไทรด์เอิด เหนื่อย
hot ฮอท ร้อน
cold โคลด์ หนาว
hungry ฮังกรี้ หิว
thirsty เทิสที้ กระหาย
full ฟูล อิ่ม
sick / ill ซิค อิล ป่วย ไม่สบาย
ecstatic เอคสแทท์ทิค หลงไหล เคลิบเคลิ้ม
eshausted อิคซอสทิค หมดแรง
sleepy สลีพพิ ง่วงนอน
nervous เนิฟเวิส ประสาทเสีย
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้