คำศัพท์หมวดค่าเงินสกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนเงินภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดสกุลเงินภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดสกุลเงินภาษาอังกฤษเป็นอีกหมวดหนึ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราทุกๆวัน คำศัพท์หมวดสกุลเงินเป็นหมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราต่างใช้เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวันของแต่ละประเทศเพื่อการเดินทาง หรือการซื้อขายทำธุรกิจต่างๆในชีวิตประจำวันของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นสำหรับหมวดค่าเงินสกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกหมวดหนึ่งที่สำคัญมากและควรจะท่องจำให้ได้ วันนี้เรารวบรวมคำศัพท์หมวดสกุลเงินมาให้คุณๆได้ฝึกสะกด เขียน พูดและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในทุกๆวัน

รวมคำศัพท์หมวดสกุลเงินภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
dollar ดอลล่าร์ ค่าเงินเหรียญสหรัฐ
pound พาวนด์ ค่าเงินปอนด์
australian dollar ออสเตรเลีย ดอลล่าร์ ค่าเงินออสเตรเลีย ดอลล่าร์
yen เยน ค่าเงินเยน
euro ยูโร ค่าเงินยูโร
swiss franc สวิส ฟรังก์ สวิส ฟรังก์
rouble รูเบิล ค่าเงินรูเบิล
yuan หยวน ค่าเงินหยวน
rupee รูปี ค่าเงินรูปี
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้