คำศัพท์หมวดลำดับที่ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดลำดับที่ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการนับลำดับที่ ให้คุณได้อ่านออกเสียงทั้งคำศัพท์ ตัวสะกดให้คุณได้ลองผสมจำนวนตัวเลขและหัดอ่านออกเสียงเพราะคำศัพท์ตัวเลขภาษาอังกฤษกับ คำศัพท์ลำดับภาษาอังกฤษนั้นต่างกัน วันนี้เรารวมคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดลำดับที่ภาษาอังกฤษพร้อมความหมายคำแปลมาให้คุณได้ลองฝึกท่องอ่านออกเสียงกันดูนะจ้ะ

คำศัพทเกี่ยวกับลำดับที่ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำอ่าน

ความหมายคำแปล

the  first

เธอะ-เฟิร์สท

ลำดับที่  1

the  second

เธอะ-เซคเคินด์

ลำดับที่  2

the  third

เธอะ-เธิร์ด

ลำดับที่  3

the  forth

เธอะ-ฟอร์ธ

ลำดับที่  4

the  fifth

เธอะ-ฟิฟ

ลำดับที่  5

the sixth

เธอะ-ซิกซ์ธ

ลำดับที่  6

the seventh

ธิ-เซฟเวินธ์

ลำดับที่  7

the  eight

เธอะ-เอทธ์

ลำดับที่  8

the ninth

เธอะ-ไนธ์

ลำดับที่ 9

the tenth

เธอะ-เทนธ์

ลำดับที่  10

the eleventh

ธิ  อิเลฟเวินธ์

ลำดับที่  11

the twelfth

เธอะ ทะเวลฟธ์

ลำดับที่ 12

the  thirteenth

เธอะ-เธอร์ทีนธ์

ลำดับที่  13

the fourteenth

เธอะ-ฟอร์ทีนธ์

ลำดับที่ 14

the fifteenth

เธอะ-ฟิฟทีนธ์

ลำดับที่ 15

the sixteenth

เธอะ-ซิกซ์ทีนธ์

ลำดับที่  16

the seventeenth

เธอะ-เซฟเวินทีนธ์

ลำดับที่ 17

the eighteenth

ธิ-เอททีนธ์

ลำดับที่  18

the nineteenth

เธอะ-ไนน์ทีนธ์

ลำดับที่ 19

the twentieth

เธอะ-ทะเวน-ทิ

ลำดับที่ 20

the twenty-first

เธอะ-ทะเวนที-เฟิร์สท

ลำดับที่ 21

the  twenty-second

เธอะ-ทะเวนที้-เซคเคินด์

ลำดับที่ 22

the twenty-third

เธอะ-ทะเวนที้-เธิร์ด

ลำดับที่ 23

the  twenty-forth

เธอะ-ทะเว้นที้-ฟอร์ธ

ลำดับที่  24

the  twenty-fifth

เธอะ-ทะเว้นที้-ฟิฟธ์

ลำดับที่  25

the  twenty-sixth

เธอะ  ทเวนที-ซิกซ์ธ์

ลำดับที่  26

the  twenty-seventh

เธอะ-ทะเวน-เซฟ-เวินธ์

ลำดับที่  27

the  twenty-eighth

เธอะ-ทะ-เวนที้-เอทธ์

ลำดับที่  28

the twenty-ninth

เธอะ-ทะเวนที้-ไนธ์

ลำดับที่ 29

the thirtieth

เธอะ-เธอร์ทีอิธ์

ลำดับที่ 30

the fortieth

เธอะ-ฟอร์ทิอิธ์

ลำดับที่  40

the  fiftieth

เธอะ-ฟิฟทิอิธ์

ลำดับที่  50

the  sixtieth

เธอะ-ซิคซ์-ทิ

ลำดับที่ 60

the  seventieth

เธอะ-เซฟ-เวิน-ทิ้

ลำดับที่  70

the  eightieth

ธิ-เอท-ทิ

ลำดับที่  80

the  ninetieth

เธอะ-ไนน์-ทิ

ลำดับที่  90

the  one  hundredth

เธอะ-วัน-ฮันเดรดธ์

ลำดับที่  100

the  one  hundred  and  first

เธอะ-วัน-ฮันเดรด-แอนด์-เฟิร์สท

ลำดับที่  101

the  one  hundred  and
forty-fifth

เธอะ-วัน-ฮันเดรด-แอนด์-ฟอร์ทิ-ฟิฟธ์

ลำดับที่  145

the two hundredth

เธอะ-ทู-ฮันเดรดธ์

ลำดับที่  200

the one thousand

เธอะ-วัน-เธา-เซินด์์

ลำดับที่  1,000

the ten thousand

ธิ-เทน  เธาเซินด์

ลำดับที่  10,000

the two hundred thousand

เธอะ-ทู-ฮันเดรด-เธาเซินด์์

ลำดับที่  200,000

the one million thousand

เธอะ-วัน-มิลเลียน-เธาเซินด์

ลำดับที่  1,000,000

the  two  hundred and forty-five  million ,three  hundred  and  nine thousand , three  hundred  and  twenty-third

เธอะ-ทู-ฮันเดรด-แอนด์-ฟอร์ที-ไฟว-มิลเลียน-ธรี-  ฮันเดรด-แอนด-ไนน์-เธาเซินด์-ธรี-ฮันเดรด-แอนด์- ทเวนที-เธิร์ด

ลำดับที่
245,309,323

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้