คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษ

คำศัพท์รถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งรอบตัวที่เราใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวันของเราอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นทางรถ เรือหรือทางอากาศ หลากหลายการเดินทางที่มีให้เราเลือกใช้ตามความสะดวกระยะทางและความเร่งด่วนในการไปถึงสถานที่ปลายทางนั้นๆ วันนี้เรารวมคำศัพท์เกี่ยวกับรถยนต์ยานพาหนะสำหรับถารเดินทางเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่าน คำแปลและตัวสะกดมาให้คุณๆได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปใช้สร้างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันในแต่ละวันได้

รวมคำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
taxi แท๊คซี่ รถแท๊กซี่
bicycle ไบซิเคิล จักรยาน
ship ชิพ เรือ
bus บัส รถโดยสารประจำทาง
motor scooter มอเทอร์ สคู๊ทเทอร์ รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
scooter สคู๊ทเทอร์ สกู๊ตเตอร์
helicopter เฮลิคอพเทอร์ เฮลิคอปเตอร์
police car โพลิส คาร์ รถตำรวจ
rocket ร็อคเคิท จรวด
motorcycle มอเทอร์ไซเคิล รถจักรยานยนต์
ambulance แอมบิวแล๊นซ์ รถพยาบาล
fire truck ไฟเออร์ ทรัค รถดับเพลิง
submarine ซับมาริน เรือดำน้ำ
balloon บัลลูน บอลลูน
van แวน รถตู้
truck ทรัค รถบรรทุก
train เทรน รถไฟ
car คาร์ รถยนต์
boat โบ๊ท เรือ
tractor แทร๊คเทอร์ รถแทร๊กเตอร์
aeroplane แอโรเพลน เครื่องบิน
คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่นให้คุณได้ฝึกท่องอ่านพูดและเขียนสร้างเป็นประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษหลายชนิดให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและสนทนาในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์หมวดเมนูอาหารไทยเมนูอาหารนานาชาติภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเมนูอาหารไทยเมนูอาหารนานาชาติภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดเมนูอาหารไทยเมนูอาหารนานาชาติภาษาอังกฤษ ทั้งวัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารไทยอาหารจีนและอาหารญี่ปุ่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลง่ายๆที่ใช้บ่อย