คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษ

คำศัพท์รถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งรอบตัวที่เราใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวันของเราอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นทางรถ เรือหรือทางอากาศ หลากหลายการเดินทางที่มีให้เราเลือกใช้ตามความสะดวกระยะทางและความเร่งด่วนในการไปถึงสถานที่ปลายทางนั้นๆ วันนี้เรารวมคำศัพท์เกี่ยวกับรถยนต์ยานพาหนะสำหรับถารเดินทางเป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่าน คำแปลและตัวสะกดมาให้คุณๆได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปใช้สร้างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันในแต่ละวันได้

รวมคำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
taxi แท๊คซี่ รถแท๊กซี่
bicycle ไบซิเคิล จักรยาน
ship ชิพ เรือ
bus บัส รถโดยสารประจำทาง
motor scooter มอเทอร์ สคู๊ทเทอร์ รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
scooter สคู๊ทเทอร์ สกู๊ตเตอร์
helicopter เฮลิคอพเทอร์ เฮลิคอปเตอร์
police car โพลิส คาร์ รถตำรวจ
rocket ร็อคเคิท จรวด
motorcycle มอเทอร์ไซเคิล รถจักรยานยนต์
ambulance แอมบิวแล๊นซ์ รถพยาบาล
fire truck ไฟเออร์ ทรัค รถดับเพลิง
submarine ซับมาริน เรือดำน้ำ
balloon บัลลูน บอลลูน
van แวน รถตู้
truck ทรัค รถบรรทุก
train เทรน รถไฟ
car คาร์ รถยนต์
boat โบ๊ท เรือ
tractor แทร๊คเทอร์ รถแทร๊กเตอร์
aeroplane แอโรเพลน เครื่องบิน
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้