คำศัพท์หมวดธนาคารการเงินภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดธนาคารการเงินภาษาอังกฤษ Bank Vocabulary รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษการเงินการธนาคารพร้อมคำอ่านออกเสียงตัวสะกดในแต่ละคำ ให้คุณได้ฝึกอ่านออกเสียงแต่ละคำให้ชัดเจน คำแปลและความหมายของแต่ละคำศัพท์ที่คุณสามารถดูและลองแปลจากคำศัพท์อีกทั้งยังสามารถนำไปลองสร้างประโยคหรือบทสนทนาเองได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษการเงินและการธนาคาร

สำหรับคำศัพท์การเงินการธนาคารนั้นเป็นสิ่งที่รอบตัวที่เราต้องเจอและต้องเรียนรู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเบิก ถอนเงิน เปิดบัญชี หรือโอนเงินไปยังบัญชีผู้อื่น คำศัพท์เหล่านี้เราเจอได้ในชีวิตประจำวันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องเข้าใจและท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดนี้เพราะในปัจจุบันการเงินการธนาคารนั้นมีความสำคัญมากในโลกยุคดิจิตอล การโอนเงิน หรือการซื้อขายของในยุคอีคอมเมิรซ์หากคุณเข้าใจคำศัพท์เรื่องการเงินด้วยแล้วละก็จะทำให้คุณติดต่อการค้าขายและการธนาคารได้ง่ายขึ้นเป็นเท่าตัว เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับการเงินการธนาคารกันเลย

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับธนาคารและการเงินภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
credit bureau เคร-ดิท บู-โร ศูนย์ข้อมูลเครดิต
account name แอค-เคานท์ เนม ชื่อบัญชี
account number แอค-เคานท์ นัม-เบอร์ เลขที่บัญชี
amount อะ-เมานท์ จำนวน
ATM card เอ-ที-เอ็ม-คาร์ด บัตรเอทีเอ็ม
bank clerk แบงค-เคิล์ร์ก พนักงานธนาคาร
banker แบงค์-เคอร์ นายธนาคาร
bankrupt แบงค์-รัพท์ ล้มละลาย
bond บอนด์ พันธบัตร, ตราสารหนี้
bond market บอนด์ มาร์-เกท ตลาดพันธบัตร
branch บรานซ์ สาขา
broker โบรค-เกอร์ นายหน้า
capital แคพ-พิ-เทิล ทุน
cash flow แคช-ฟโลว์ กระแสเงินสด
certificate of deposit เซอร์-ทิ-ฟิ-เคท ออฟ ดิ-พอ-สิท บัตรรับรองการฝากเงิน
cheque เชค เช็ค
cheque book เชค บุค สมุดเช็ค
cheque number เชค นัม-เบอร์ เลขที่เช็ค
closed-circuit camera โคลสด์-เซอร์กิท แค-เม-รา กล้องวงจรปิด
common stock คอม-มอน สะ-ทอค หุ้นสามัญ
consult คอน-ซัลท์ ปรึกษา
consumer คอน-ซูม-เมอร์ ผู้บริโภค
count เคาน์ท นับ
credit เคร-ดิท สินเชื่อ
credit card เคร-ดิท การ์ค บัตรเครดิต
credit restriction เคร-ดิท เรส-ทริค-เชิน มาตรการจำกัดเครดิต
current account เคอร์-เรนท์ แอค-เคานท์ บัญชีกระแสรายวัน
customer คัส-ทอม-เมอร์ ลูกค้า
debenture ดี-เบน-เชอร์ หุ้นกู้
debit card เด-บิท คาร์ด บัตรเดบิต
debt เดบท์ หนี้
deposit ดิ-พอ-สิท ฝากเงิน
deposit slip ดิ-พอ-สิท สะ-ลิป ใบฝากเงิน
bank draft แบงค์-ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร
exchange เอกซ์-เชนจ์ แลกเงิน
exchange rate เอกซ์-เชนจ์ เรท อัตราแลกเปลี่ยน
explain เอกซ์-เพลน อธิบาย
fax แฟกซ์ โทรสาร
fixed account ฟิกซ์ด แอค-เคานท์ บัญชีฝากประจำ
fixed deposit ฟิกซ์ด ดิ-พอ-สิท เงินฝากประจำ
fixed income security ฟิกซ์ด อิน-คัม ซี-เคียว-ริ-ที ตราสารหนี้
foreign currency ฟอ-เรจ์น เคอร์-เรนซี เงินตราต่างประเทศ
forward price ฟอร์-เวิร์ด ไพรซ์ ราคาล่วงหน้า
gift cheque กิฟท์ เชค เช็คของขวัญ
identity card ไอ-เดน-ทิ-ที คาร์ด บัตรประจำตัวประชาชน
investment อิน-เวสท์-เมนท์ การลงทุน
liquidity ลิค-วิ-ดิ-ที สภาพคล่อง
marketing มาร์-เคท-ทิง การตลาด
money มัน-นี เงิน
nominee นอ-มิ-นี ตัวแทนถือทรัพย์
passbook แพส-บุค สมุดบัญชี
pay in เพย์ อิน ฝากเงิน
queue คิว เข้าคิว
queueing machine คิว-อิง มะ-ชีน เครื่องกดบัตรคิว
savings account เซฟ-วิงส์ แอค-เคานท์ บัญชีออมทรัพย์
security guard ซี-เคียว-ริ-ที การ์ด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
strong room สะ-ตรอง รูม ห้องนิรภัย
tax แทกซ์ ภาษี
tax avoidance แทกซ์ อะ-วอย-แดนซ์ การเลี่ยงภาษี
teller เทล-เลอร์ พนักงานฝาก-ถอนเงิน
transfer ทรานส์-เฟอร์ โอน
travelver’s cheque ทรา-เวล-เลอร์ส เชค เช็ดเดินทาง
treasury bill เทร-เชอ-รี บิล ตั๋วเงินคลัง
withdraw วิธ-ดรอว์ ถอนเงิน
withdrawal slip วิธ-ดรอ-วอล สลิป ใบถอนเงิน
ATM (Automated Teller Machine) เอ-ที-เอ็ม (ออโทเมทิด เทลเลอร์ มะชีน) ตู้เอทีเอ็ม
balance แบ-แลนซ์ ยอดเงินคงเหลือ
bank แบงค์ ธนาคาร
bank fee แบงค์ ฟี ค่าธรรมเนียมธนาคาร
banking แบงค์คิง การธนาคาร
banknote แบงค์โนท ธนบัตร
car loan คาร์ โลน สินเชื่อรถยนต์
cash card แคช คาร์ด บัตรกดเงินสด
cashier’s cheque แคช-เชียร์ส เช แคชเชียร์เช็ด(เช็ดที่สั่งจ่ายโดยธนาคาร)
central bank เซน-เทริล แบงค์ ธนาคารกลางที่ดูแลระบบการเงินของประเทศ
checking account เชค-คิง แอค-เคานท์ บัญชีเงินฝากที่สามารถ
ใช้เช็คถอนได้
clearing เคลีย-ริง การหักบัญชี
coin คอยน์ เหรียญกษาปณ์
counter เคาน์-เทอร์ เคาร์เตอร์
debt rescheduling เดบท์ รี-สะ-เค-ดู-ลิง การเลื่อนการชำระหนี้
debt restructuring เดยท์ รี-สะ-ทรัก-เชอ-ริง การปรับปรังโครงสร้างหนี้
depositor ดิ-พอ-สิ-เทอร์ ผู้ฝากเงิน
drawer ดรอว์-เออร์ ผู้ถอนเงิน
export-import bank เอกซ์-พอร์ท-อิม-พอร์ท แบงค์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
financial institution ไฟ-แนน-เซียล อิน-สะ-ทิ-ทิว-เชิน สถาบันการเงิน
home loan โฮม โลน สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
IMF (International Monetary Fund) ไอ-เอ็ม-เอฟ(อินเทอร์แนเชินนอล ฟันด์) กองทุนการเงินระหว่าง
มอนิแทรี ประเทศ
interest อิน-เทอร์-เรสท์ ดอกเบี้ย
interest rate อิน-เทอร์-เรส เรท อัตราดอกเบี้ย
internet banking อิน-เทอร์-เนท แบงค์-คิง การธนาคารออนไลน์
investor อิน-เวส-เทอร์ นักลงทุน
Islamic bank อิส-ลา-มิค แบงค์ ธนาคารอิสลาม
loan โลน เงินกู้
merchant banking เมอร์-เชินท์ แบงค์-คิง การธนาคารเพื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่
monthly statement มันธ์-ลี สะ-เทท-เมินท์ รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี
ประจำเดือน
mortgage มอร์-เกจ การจำนอง
NPL (Non Performing Loan) เอ็น-พี-แอล (นอน เพอร์ฟอร์มิง โลน) สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารพาณิชย์(หนี้เสีย)
O/D (overdraft) โอ-ดี (โอ-เวอร์-ดราฟท์) การเบิกเงินเกินบัญชี
personal loan เพอร์-เซอ-เนิล โลน สินเชื่อส่วนบุคคล
PIN number พิน นัม-เบอร์ รหัสเอทีเอ็ม
securitycamera ซี-เคียว-ริ-ที คา-เม-รา กล้องรักษาความปลอดภัย
SME bank เอส-เอ็ม-อี แบงค์ ธนาคารเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
supprime loan ซัพ-ไพรม์ โลน สินเชื่อ (หนี้) ด้อยมาตรฐาน
teller’s window เทล-เลอร์ส วิน-โดว ช่องเบิก-ถอนเงิน
vault วอล์ท ห้องนิรภัย
withdrawal วิธ-ดรอ-วอล การถอนเงิน
World Bank เวิร์ลด-แบงค์ ธนาคารโลก
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้