คำศัพท์ดนตรีเครื่องดนตรีวงดนตรีภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดดนตรีเครื่องดนตรีพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดดนตรีเครื่องดนตรี วงดนตรีแนวดนตรี ในชีวิตประจำวันเราต้องฟังดนตรี ฟังเพลงแต่ละคนก็จะชอบเพลงลักษณะเพลงแนวเพลงที่แตกต่างกัน ดนตรีที่เล่นแต่ละคนก็ชอบแตกต่างกันออกไป ซึ่งถือว่าคำศัพท์หมวดดนตรีเครื่องดนตรีนั้นเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษอีกหมวดหนึ่งที่สำคัญมากเพื่อเราจะได้เอาไว้ใช้ในการพูดคุยกับคู่สนทนา สร้างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อใช้สนทนาในชีวิตประจำวันกัน วันนี้เรารวมเอาคำศัพท์เกี่ยวกับดนตรีภาษาอังกฤษมาให้คุณๆได้ฝึกท่องพูดอ่านเขียนกัน

รวมคำศัพทภาษาอังกฤษหมวดดนตรี วงดนตรี เครื่องดนตรี แนวดนตรี พร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
music มิวสิค ดนตรี
Thai music ไทย มิวสิค ดนตรีไทย
folk song โฟค ซองค์ เพลงลูกทุ่ง
electone อิเล็กโทน เครื่องเล่นอิเล็กโทน
เพลงสตริง
concert คอนเสิร์ต การแสดงดนตรีบนเวทีใหญ่ที่มีคนดูมาก
orchestra ออร์ เคสทระ วงออเคสตรา
drum ดรัม กลองชุด
saxophone แซ็คโซโฟน แซ็คโซโฟน
trombone ทรอมโบน ทรอมโบน
accordion แอคคอร์เดี้ยน แอคคอร์เดี้ยน
organ ออร์แกน หีบเพลง
chorus คอรัส ขับร้องหมู่
song ซองค์ เพลง
singer ซิงเกอร์ นักร้อง
pop music พ็อพมิวสิค เพลงปอบ
jazz music แจส มิวสิค เพลงแจส
rock music ร็อค มิวสิค เพลงร็อค
classical music คลาสสิเคิล มิวสิค เพลงคลาสิก
conductor คอนดักเทอร์ วาทยากร
melody เมโรดี้ ทำนองเพลง
lyric ไลริค เนื้อเพลง
rhythm ริธธึม จังหวะ
note โน๊ท โน๊ตดนตรี
musical instrument มิวสิเคิล อินสตรูเม้นท์ เครื่องดนตรี
piano เพียร์โน เปียโน
guitar กีตาร์ กีตาร์
electric guitar อิเล็กทริค กีตาร์ กีตาร์ไฟฟ้า
bass guitar เบสกีตาร์ กีตาร์เบส
คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบินสายการบินเครื่องบินนักบิน ผู้โดยสาร พาสพอร์ทหนักสือเดินทาง แอร์โฮสเตส สถานที่ต่างๆสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน ท่าอากาศยาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษดวงดาวเคราะห์โลกจักรวาล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ดาวเคราะห์จักรวาลอวกาศโลกภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ดาวเคราะห์จักรวาลอวกาศโลกภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ดวงดาวโลกจักรวาลชื่อเรียกดาวเคราะห์ต่างๆให้คุณท่องจำง่ายๆและใช้สอบ

คำศัพท์ห้องสมุดภาษาอังกฤษประเภทหนังสือพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ห้องสมุดภาษาอังกฤษประเภทหนังสือพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ห้องสมุดภาษาอังกฤษประเภทหนังสือพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับห้องสมุดหนังสืออุปกรณ์ในห้องสมุดง่ายๆให้คุณได้ฝึกท่องเรียนสนทนา