คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์เรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราทุกวันไม่ว่าจะใช้เรียนหนังสือหรือใช้ประกอบการทำงาน คอมพิวเตอร์จึงสำคัญมากเราจำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สิ่งต่างๆของคอมพิวเตอร์เราจำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะได้เข้าใจทั้งคำศัพท์และคำแปลความหมายเพื่อให้ได้อ่านออกเสียงและเข้าใจความหมายจนสามารถนำไปแต่งประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองง่ายๆ วันนี้เราได้รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรงเรียนมาให้คุณๆได้ฝึกท่องจำและสามารถนำไปหัดแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้

รวมคำศัพท์คอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
click คลิก คลิก
copy ก็อปปี้ คัดลอก
cut คัท ตัด
paste เพลท วาง
command คอมมานด์ คำสั่ง
delete ดีลีท ลบทิ้ง
desktop เดสก์ ท็อป พื้นหน้าจอคอมพิวเตอร์
file ไฟล์ แฟ้มข้อมูล
font ฟอนท์ ตัวหนังสือ
format ฟอร์ แมท การจัดการลบข้อมูลทั้งหมด
icon ไอคอน ไอคอน
internet อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต
keyboard คีย์ บอร์ด คีย์บอร์ด
help เฮพ ตัวช่วยเหลือ
memory เมม โมรี่ หน่วยความจำ
menu แมนู เมนู
search เสิรซ์ ค้นหา
monitor มอร์นิเทอร์ หน้าจอ
mouse เมาส์ เมาส์
printer ปริ้นท์เตอร์ เครื่องพิมพ์
replace รีเพลส แทนที่ ทับ
save เซฟ บันทึก
select ซีเลคท์ เลือก
text เท็กซ ตัวอักษร
scanner สแกนเนอร์ เครื่อง
external harddisk เอ็กเทอร์นอล ฮาร์ดิสก์ ตัวบันทึกข้อมูลด้านนอกคอมพิวเตอร์
harddisk ฮาร์ดดิสก์ ตัวบันทึกข้อมูล
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษ คำศัพท์รถยนต์ย …

คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่นให้คุณได้ฝึกท่องอ่านพูดและเขียนสร้างเป็นประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษหลายชนิดให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและสนทนาในชีวิตประจำวันได้