คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษ สำหรับกีฬากอล์ฟเป็นอีกหมวดที่มีคำศัพท์เฉพาะที่เราควรเรียนรู้และท่องจำเพราะกอล์ฟเป็นกีฬาระดับโลกและเป็นกีฬาที่คนหันมาเล่นกันมากขึ้นในปัจจุบัน คำศัพท์ในหมวดนี้ก็จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ และลักษณะของสนามกอล์ฟที่เราไปเล่น วันนี้เรารวมคำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องอ่านเขียนและพูดจนนำไปสนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ

รวมคำศัพท์หมวดกีฬาภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
golfer กอล์ฟเฟอร์ นักกอล์ฟ
caddie แค๊ดดี้ พนักงานแบกถุงกอล์ฟ
golf club กอล์ฟ คลับ ไม้กอล์ฟ
putter พัทเทอร์ ไม้พัทลูกกอล์ฟ
golf ball กอล์ฟ บอล ลูกกอล์ฟ
fringe ฟรินจ์ ขอบกรีน
green กรีน บริเวณเนินดินที่มีหญ้า
golf bag กอล์ฟ แบ๊ค ถุงกอล์ฟ
links ลิงค์ส สนามกอล์ฟริมทะเลที่มีหญ้า
hole โฮล หลุมกอล์ฟ
head covers เฮด โคฟเวอร์ ถุงคลุมหัวไม้กอล์ฟ
gloves โกลฟส์ ถุงมือ
flagstick แฟลกสติค เสาธงที่ปักในหลุมกอล์ฟ
golf cart กอล์ฟ คาร์ท รถสำหรับนักกอล์ฟ
golf cap กอล์ฟ แค็พ หมวกใส่ตีกอล์ฟ
golf course กอล์ฟ คอร์ส สนามกอล์ฟ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์หมวดการเมืองการปกครองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการเมืองปกครองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์หมวดการเมืองการปกครองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการเมืองให้คุณได้ฝึกพูดอ่านท่องเขียนและนำไปสร้างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ