คำศัพท์หมวดการเมืองการปกครองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดการเมืองการปกครองภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการเมืองเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครอง การเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล หรือแม้กระทั่งการออกเสียงของเราซึ่งเป็นหน้าที่ของเราประชาชนที่ต้องเลือกออกเสียงเพื่อให้ได้รัฐบาล จึงถือว่าคำศัพท์หมวดการเมืองเป็นอีกหมวดหนึ่งที่สำคัญต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารพูดคุยสนทนาหรือการรับข่าวสารในชีวิตประจำวันเราจึงควรเข้าใจและเรียนรู้จนสามารถนำไปสร้างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันได้ วันนี้เรารวมคำศัพท์หมวดการเมืองนี้เป็นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลมาให้คุณๆได้ฝึกท่องอ่านและนำไปสร้างประโยคพูดสนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ

รวมคำศัพท์หมวดการเมืองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
government โกฟเวิร์นเมนท์ รัฐบาล
election อีเล็คชั่น การเลือกตั้ง
candidate แคนดิเด็ท ผู้สมัครชิงตำแหน่ง
political party โพลิทิคอล พาร์ที้ พรรคการเมือง
voter โวทเทอร์ ผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
polling station โพลลิ่ง สเทชั่น หน่วยการเลือกตั้ง
poll โพล การหยั่งเสียง
debates ดีเบทส์ การอภิปราย
votes โหวทส์ การออกเสียง
constituent คอนสทิวทึน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
legislator เลจีสเลเทอร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
dictator ดิคเทเทอร์ เผด็จการ
demonstration ดีมอนสเทรชั่น การประท้วงเดินขบวน
election campaign อิเลคชั่น แคมเพนจ์ การหาเสียง
democrazy เดโมเครซี่ การปกครองระบอบประชาธิปไตย
opposition อ็อพโพสิชั่น พรรคฝ่ายค้าน
corruption คอรรัปชั่น การทุจริต
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้