คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษ การขนส่งสินค้าเป็นอีกหนึ่งหมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราต้องฝึกท่องจำเพราะการขนส่งสินค้าต่างเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตปัจจุบันของทุกคนไม่ว่าจะเป็นการสั่งของออนไลน์ หรือการส่งของไปยังปลายทางต่างต้องเรียนรู้คำศัพท์หมวดนี้ทั้งสิ้น จึงถือได้ว่าคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่สำคัญอย่างยิ่ง
วันนี้เรารวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องอ่านเขียนและพูดจนนำไปสนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ

รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
retail รีเทล ผู้ค้าปลีก
wholesale โฮลเซล ขายส่ง
conveyor คอนเวเยอร์ เครื่องลำเลียงสินค้า
modern trade โมเดิร์น เทรด ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
customer คัสทอมเมอร์ ผู้บริโภค
rail freight เรล เฟร็ท การขนส่งสินค้าทางรถไฟ
distribution ดิสทริบิวชั่น การจัดจำหน่าย
vendor เวนเดอร์ ผู้ค้า
invoice อินวอยซ์ ใบส่งของ
manufacturing เมนูแฟ็คเชอริ่ง การผลิต
unit cost ยูนิท คอรส์ท ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
storage สตอเรจ การจัดเก็บ
crane elevator เครน แอลละเวเทอร์ เครื่องยกสินค้า
sea freight ซีเฟร็ท การขนส่งสินค้าทางทะเล
shippping ชิพพิ้ง การจัดส่ง
place of receipt เพลส ออฟ รีซีท สถานที่รับสินค้าต้นทาง
packing แพ๊คกิ้ง การบรรจุห่อ
gross weight กรอส เว็ท น้ำหนักรวมของสินค้า
customer service คัสทอมเมอร์ เซอร์วิส การบริการลูกค้า
distribution center ดิสทริบิวชั่น เซนเทอร์ ศูนย์กระจายสินค้า
inventory อินเวนโทรี่ สินค้าคลัง
warehouse แวร์เฮาส์ คลังสินค้า
transportation ทรานสปอร์ทเทชั่น การขนส่ง
purchasing เพอร์เชสซิ่ง การจัดซื้อ
manufacturer เมนูเฟ็คเจอร์เรอร์ ผู้ผลิต
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์หมวดการเมืองการปกครองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการเมืองปกครองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์หมวดการเมืองการปกครองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการเมืองให้คุณได้ฝึกพูดอ่านท่องเขียนและนำไปสร้างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ