คำศัพท์หนังสือ วรรณกรรม นิทาน เรื่องสั้น ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หนังสือภาษาอังกฤษ วรรณกรรม วรรณคดี นิทาน สารคดี นิทาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดหนังสือทุกประเภทพร้อมคำอ่านคำแปล หลากหลายประเภทหนังสือซึ่งมีอยู่มากมายแตกต่างกันไปทางด้านการเขียน หนังสือเพื่อความบันเทิง หนังสือเพื่อให้ความรู้ หรือสาระบันเทิงให้ความรู้ให้แง่มุมต่างๆ การเขียนก็จะแตกต่างกันไป

รวมคำศัพท์หนังสือภาษาอังกฤษ หนังสือทุกประเภท วรรณกรรม นิทาน สารคดี ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
books บุ๊ค หนังสือ
folk tale โฟล์ค เทล นิทานพื้นบ้าน
fairy tale แฟรี่ เทล เทพนิยาย
comic book คอมมิค บุ๊ค หนังสือภาพการ์ตูน
cumulative tales คิว มิวเลทิฟว์ เทลส์ นิทานไม่รู้จบ
humorous tale ฮิวเมอร์รัส เทล นิทานตลกขบขัน
legend เล เจินด์ ตำนาน
romantic tale โรแมนทิค เทล นิทานโรแมนติก
fable เฟเบิล นิทานสั้น นิทานสอนใจ
myth มิธ์ นิทานปรัมปรา
novel นอ เวล นวนิยาย
fantasy แฟนทาซี่ การจินตนาการ , ความเพ้อฝัน
fiction book ฟิค ชัน บุ๊ค หนังสืออ่านเล่น
realistic fiction เรียล ลิส ทิค ฟิคชัน นวนิยายสมจริง
non-fiction book นอน ฟิค ชัน บุ๊ค หนังสือสารคดี
science fiction ไซเอินซ์ ฟิคชัน นวนิยายวิทยาศาสตร์
compose books คอมโพส บุ๊คส์ หนังสือร้อยกรอง
literature ลิทเทอเรเชอร์ วรรณกรรมี วรรณคด
mother goose มาเธอร์ กูส บทกลอนกล่อมเด็ก
ballad แบลแลด บทกวี
limerick ลิมเมอร์ริค บทกวีขบขัน
free verse ฟรี เวิร์ส บทกวีอิสระ
travel book แทเวิล บุ๊ค หนังสือท่องเที่ยว
guide book ไกด์ บุ๊ค หนังสือนำเที่ยว
history book ฮิสทรี บุ๊ค หนังสือประวัติศาสตร์
newspaper นิวซ์ เพเพอร์ หนังสือพิมพ์
daily newspaper เดลี่นิวซ์ เพเพอร์ หนังสือพิมพ์รายวัน
weekly newspaper วีค ลี่ นิวซ์ เพเพอร์ หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
fortnightly ฟอร์ทไนท์ลี่ หนังสือรายปักษ์
weekly book วีคลี่ บุ๊ค หนังรายสัปดาห์
monthy book มันธ์ลี่ บุ๊ค หนังสือรายเดือน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสนามบินเครื่องบินเจ้าหน้าที่สายการบินทั้งหมดให้คุณได้เรียนท่องจำพูดและเขียนง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิงพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในร้านเสริมสวยอุปกรณ์ทำผมทำเล็บให้คุณฝึกใช้ง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับข่าวสารอุปกรณ์ภาษาอังกฤษการผลิตข่าวและคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยให้คุณได้ฝึกท่องจำง่ายๆ