คำศัพท์สัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษหมาแมวน่ารัก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษ สุนัขแมวและสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เราเลี้ยงด้วยความน่ารักและแตกต่างของสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ วันนี้เราได้รวบรวมคำศัพท์สัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลตัวสะกดให้คุณได้ฝึกอ่านออกเสียง พูดเขียนและสร้างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยตัวเอง

รวมคำศัพท์สัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษ สัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
pets เพ็ท สัตว์เลี้ยง
animal แอนนิมอล สัตว์
pet เพท สัตว์เลี้ยง
dog ด็อก สุนัข
elephant เอ็ลละเฟินท์ ช้าง
goat โก๊ท แพะ
goldfish โกลด์ฟิช ปลาทอง
bird เบิร์ด นก
chick ชิค ลูกไก่
duck ดัก เป็ด
goose กูส ห่าน
pig พิก หมู
piggy พิกกี้ ลูกหมู
sheep ชีพ แกะ
puppy พัพพี ลูกสุนัข
cat แคท แมว
kitten คิทเทิน ลูกแมว
rabbit แรบบิท กระต่าย
beavers บี เวอร์ บีเวอร์
hedgehog เฮดจ์ ฮ็อก เม่น
hen เฮน แม่ไก่
cock ค็อค ไก่ตัวผู้
horse ฮอส ม้า
mouse เมาส หนู
buffalo บัฟฟะโล ควาย
cat แค็ท แมว
chicken ชิ๊คเคิน ไก่
cow คาว วัว
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษ คำศัพท์รถยนต์ย …

คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่นให้คุณได้ฝึกท่องอ่านพูดและเขียนสร้างเป็นประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษหลายชนิดให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและสนทนาในชีวิตประจำวันได้