คำศัพท์สวนหลังบ้านภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สวนหลังบ้านภาษาอังกฤษอุปกรณ์จัดสวนหลังบ้านต่างๆ คำศัพท์ของส่วนต่างๆในสวนหลังบ้าน สำหรับสวนหลังบ้านเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของบ้านเราจัดสวนหลังบ้านให้สวยงามและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราจึงต้องเรียนรู้คำศัพท์อุปกรณ์ ต้นไม้ ดอกไม้ พืชพรรณต่างๆ ให้เราเรียกให้ถูกต้องวันนี้เราได้รวบรวมคำศัพท์หมวดสวนหลังบ้านภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดเขียนจนสามารถนำไปสร้างประโยคบทสนทนาสื่อสารได้

รวมคำศัพท์สวนหลังบ้านภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
fruit picker ฟรูท พิค เคอร์้ ตะกร้อสำหรับเก็บผลไม้
flower bed ฟลาวเวอร์ เบด แปลงปลูกดอกไม้
sprinkler สพริง เคลอร์ เครื่องฉีดน้ำสนามหญ้า
wheelbarrow วีลแบร โรว์ รถเข็นล้อเดียว
weed วีด วัชพืช
shed
เชด โรงเก็บของ
tree
ทรี ต้นไม้
soil
ซอยด์ ดินปลูกต้นไม้
lawn ลอน สนามหญ้า
seed ซีด เมล็ดพันธุ์พืช
grass
กราส หญ้า
watering pot วอเทอร์ริง พอท ฝักบัวรดน้ำ
vegetable plot เวจ เจด ทะเบิล พลอท แปลงปลูกผัก
flower
ฟลาวเวอร์ ดอกไม้
pest
เพสท์ ศัตรูพืช
dustbin
ดัสท์บิน ถังขยะ
bucker
บัคเคท ถังน้ำ
garden tree การ์เด้น ทรี ไม้ประดับ
swing สวิง ชิงช้า
ladder แลดเดอร์ บันได
flower pot ฟลาวเวอร์พอท กระถางต้นไม้
hedge
เฮดจ์ แนวพุ่มไม้
fertilizer
เฟอทิไลเซอร์ ปุ๋ย
pesticide เพสทิไซด์ ยาฆ่าแมลง
lawn mower ลอนโมเวอร์ เครื่องตัดหญ้า
herbocide เฮอบิไซด์ ยากำจัดวัชพืช
bush บูช พุ่มไม้
hammock แฮมม็อค เปลญวน
rake เร็ค คราด
spade สเพด เสียม,พลั่ว
trowel เทราเวิล เสียมมือ
garden fork
การ์เด้น ฟอร์ค สามง่าม
hoe โฮ จอบ
grass shears
กราส เชียร์ส กรรไกรตัดหญ้า
hosepipe
โฮซไพพ์ สายยาง
axe แอคซ์ ขวาน
pruning shears
พรูนนิง เชียร์ส กรรไกรตัดกิ่งไม้
hod
ฮ็อด ี๋ บุ้งก
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษ คำศัพท์รถยนต์ย …

คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่นให้คุณได้ฝึกท่องอ่านพูดและเขียนสร้างเป็นประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษหลายชนิดให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและสนทนาในชีวิตประจำวันได้