คำศัพท์สถานีรถไฟภาษาอังกฤษ รถไฟ โบกี้คำศัพท์คำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สถานีรถไฟภาษาอังกฤษ สถานีรถไฟ รถไฟ รางรถไฟ รถบรรทุกสินค้า เจ้าหน้าที่เก็บตั๋วอุปกรณ์ต่างๆในสถานีรถไฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณได้ฝึกเรียนรู้ พูด อ่าน เขียน และสร้างประโยคสนทนาด้วยตัวเองเวลาเดินทางด้วยรถไฟหรือพูดถึงเรื่องราวรถไฟไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วรถไฟ เดินทางไปสถานีรถไฟ ได้

คำศัพท์สถานีรถไฟภาษาอังกฤษโบกี้ ทางรถไฟ เจ้าหน้าที่เก็บตั๋วรถไฟ พร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
Railway Station เรลเวย์ สเทชั่น สถานีรถไฟ
train เทรน รถไฟ
train coach เทรน โคช ตู้โดยสารในขบวนรถไฟ
engine เอ็น จิน หัวรถจักร
platform แพลท ฟอร์ม ชานชาลา
trailer เทรล เลอร์ ตู้พ่วง รถพ่วง
porter พอร์ เทอร์ พนักงานขนกระเป๋า
guard การ์ด พนักงานรถไฟ
driver’s cab ไดรว์เวอร์ส์ แคบ ห้องพนักงานขับรถไฟ
timetable ไทม์ เทเบิล ตารางการเดินรถไฟ
ticket machine ทิค เค็ท แมชชีน เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ
ticker collector ทิคเคอร์ คอลเล็คเทอร์ พนักงานเก็บตั๋ว
freight car เฟรท คาร์ ตู้รถไฟบรรทุกสินค้า
luggage trolley ลัก เก็จ ทรอล ลี่ รถเข็นสัมภาระ
ticket inspector ทิค เค็ท อินสเพ็ค เทอร์ พนักงานตรวจตั๋ว
pump trolley พัมพ์ ทรอลลี่ รถโยก
coal wagon โคล แว็ก เกิน รถขนถ่านหิน
information อินฟอร์เมชั่น ประชาสัมพันธ์
railway เรล เวย์ รางรถไฟ
level crossing เลเวล ครอสซิง แผงกั้นทางรถไฟ
dining car ไดนิ้ง คาร์ ตู้เสบียง
track ballast แทคร แบล ลาสท์ หินโรยทางรถไฟ
engine driver เอ็นจิน ไดรว์ เวอร์ พนักงานขับรถไฟ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสนามบินเครื่องบินเจ้าหน้าที่สายการบินทั้งหมดให้คุณได้เรียนท่องจำพูดและเขียนง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิงพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในร้านเสริมสวยอุปกรณ์ทำผมทำเล็บให้คุณฝึกใช้ง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับข่าวสารอุปกรณ์ภาษาอังกฤษการผลิตข่าวและคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยให้คุณได้ฝึกท่องจำง่ายๆ