คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสถานที่ราชการพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสถานที่ราชการต่างๆที่เราต้องไปในชีวิตประจำวันทุกวัน เราต้องไปทำสิ่งสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดำเนินเรื่องเอกสารต่างๆ เช่นการไปที่ว่าการเขต การแจ้งความต่างๆที่สถานีตำรวจ ไม่สบายไปพบแพทย์ไปโรงพยาบาลเพื่อการรักษา เหล่านี้เราต้องไปสถานที่เหล่านี้แทบทุกที่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์ท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสถานที่ราชการให้ได้ วันนี้เราจึงรวบรวมมาให้พร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณได้ลองศึกษาท่องจำ พูด สนทนาและสร้างบทสนทนาประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

รวมคำศัพท์สถานที่ราชการ สถานราชการที่สำคัญในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
government building โกฟวเวิร์นเม้นท์ บิ้วดิ้ง สถานที่ราชการ
district office ดิสทริค ออฟฟิส ที่ว่าการเขต
school สคูล โรงเรียน
government house กัฟเวิร์นเม้นท์ เฮาส์ ทำเนียบรัฐบาล
hospital ฮอสพิตอล โรงพยาบาล
government bank โกฟวเวิร์นเม้นท์ แบงค์ ธนาคารรัฐบาล
prison พริเซิน คุก
police station โพลิช สเทเชั่น สถานีตำรวจ
university ยูนิเวอร์ซิทิ้ มหาวิทยาลัย
theater เธียเทอร์ โรงภาพยนตร์
train station เทรน สเทชั่น สถานีรถไฟ
fire station ไฟเออร์ สเทชั่น สถานีดับเพลิง
post office โพสท์ ออฟฟิซ ที่ทำการไปรษณีย์
library ไลแบรรี่ หอสมุด
church เชิร์ช์ โบสถ
courthouse คอร์ทเฮาส์ สำนักงานศาล
nursery เนิรสเซอรี่ สถานรับเลี้ยงเด็ก
museum มิวเซียม พิพิทธภัณฑ์
cemetery เซมมิเทรี่ สุสาน
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล อุปกรณ์ตัดเย็บชุดชายหญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้าเครื่องสำอางค์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลความหมาย

คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบินสายการบินเครื่องบินนักบิน ผู้โดยสาร พาสพอร์ทหนักสือเดินทาง แอร์โฮสเตส สถานที่ต่างๆสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน ท่าอากาศยาน