คำศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับวิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือภาษาอังกฤษ หลากหลายวิชาที่เราต้องเรียนในชีวิตประจำวันในวัยเรียนวันนี้เรารวมมาให้คุณได้ท่องจำกันและนำไปใช้พูดเขียนสื่อสารสร้างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันได้

รวมคำศัพท์หมวดวิชาการเรียนโปรแกรมต่างๆพร้อมคำอ่านและคำแปลความหมาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
accounting แอคเคาน์ทิงค์ การบัญชี
art อาร์ม ศิลปะ
biology ไบออลอจี้ ชีววิทยา
boyscout บอยสเคาท์ ลูกเสือ
chemistry เคมีสทรี เคมี
chinese language ไชนิส แลงกวิจ ภาษาจีน
computer คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
economics อิคอนอมิคส์ เศรษฐศาสตร์
engineering เอนจิเนียริ้ง วิศวกรรมศาสตร์
english langauge อิงริช แลงกวิจ ภาษาอังกฤษ
ethics เอธิคส์ จริยศาสตร์
finance ไฟแนนซ์ การเงิน
german language เจอร์มัน แลงกวิจ ภาษาเยอรมัน
history ฮิสทรี ประวัติศาสตร์
japanese language เจแปนนิส แลงกวิจ ภาษาญี่ปุ่น
law ลอว์ กฎหมาย
liberal arts ลิเบอเริล อาร์ทส ศิลปศาสตร์
litesrature ลิททะเรเชอร์ วรรณกรรม
martial arts มาร์เชีบล อาร์ทส ศิลปะการป้องกันตัว
mathematics แมธแมทธิคส์ คณิตศาสตร์
music มิวสิค ดนตรี
nursing เนิร์สซิง พยาบาลศาสตร์
philosophy ฟิลอโซฟิ่ ปรัชญา
physical education ฟิสิเคิล เอดูเคชั่น พลศึกษา
portugese language โปรตุกิส แลงกวิจ ภาษาโปรตุเกส
russian language รัสเซียน แลงกวิจ ภาษารัสเซีย
science ไซเอินซ วิทยาศาสตร์
social study โซเชียล สทัดดี้ สังคมศึกษา
spanish language สแปนิช แลงกวิจ ภาษาสเปน
statistics สแทสิสทิคซ์ สถิติ
physics ฟิสิกส์ ฟิสิกส
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสนามบินเครื่องบินเจ้าหน้าที่สายการบินทั้งหมดให้คุณได้เรียนท่องจำพูดและเขียนง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิงพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในร้านเสริมสวยอุปกรณ์ทำผมทำเล็บให้คุณฝึกใช้ง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับข่าวสารอุปกรณ์ภาษาอังกฤษการผลิตข่าวและคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยให้คุณได้ฝึกท่องจำง่ายๆ