คำศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับวิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือภาษาอังกฤษ หลากหลายวิชาที่เราต้องเรียนในชีวิตประจำวันในวัยเรียนวันนี้เรารวมมาให้คุณได้ท่องจำกันและนำไปใช้พูดเขียนสื่อสารสร้างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันได้

รวมคำศัพท์หมวดวิชาการเรียนโปรแกรมต่างๆพร้อมคำอ่านและคำแปลความหมาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
accounting แอคเคาน์ทิงค์ การบัญชี
art อาร์ม ศิลปะ
biology ไบออลอจี้ ชีววิทยา
boyscout บอยสเคาท์ ลูกเสือ
chemistry เคมีสทรี เคมี
chinese language ไชนิส แลงกวิจ ภาษาจีน
computer คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
economics อิคอนอมิคส์ เศรษฐศาสตร์
engineering เอนจิเนียริ้ง วิศวกรรมศาสตร์
english langauge อิงริช แลงกวิจ ภาษาอังกฤษ
ethics เอธิคส์ จริยศาสตร์
finance ไฟแนนซ์ การเงิน
german language เจอร์มัน แลงกวิจ ภาษาเยอรมัน
history ฮิสทรี ประวัติศาสตร์
japanese language เจแปนนิส แลงกวิจ ภาษาญี่ปุ่น
law ลอว์ กฎหมาย
liberal arts ลิเบอเริล อาร์ทส ศิลปศาสตร์
litesrature ลิททะเรเชอร์ วรรณกรรม
martial arts มาร์เชีบล อาร์ทส ศิลปะการป้องกันตัว
mathematics แมธแมทธิคส์ คณิตศาสตร์
music มิวสิค ดนตรี
nursing เนิร์สซิง พยาบาลศาสตร์
philosophy ฟิลอโซฟิ่ ปรัชญา
physical education ฟิสิเคิล เอดูเคชั่น พลศึกษา
portugese language โปรตุกิส แลงกวิจ ภาษาโปรตุเกส
russian language รัสเซียน แลงกวิจ ภาษารัสเซีย
science ไซเอินซ วิทยาศาสตร์
social study โซเชียล สทัดดี้ สังคมศึกษา
spanish language สแปนิช แลงกวิจ ภาษาสเปน
statistics สแทสิสทิคซ์ สถิติ
physics ฟิสิกส์ ฟิสิกส
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษ คำศัพท์รถยนต์ย …

คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่นให้คุณได้ฝึกท่องอ่านพูดและเขียนสร้างเป็นประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษหลายชนิดให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและสนทนาในชีวิตประจำวันได้