คำศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับวิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือภาษาอังกฤษ หลากหลายวิชาที่เราต้องเรียนในชีวิตประจำวันในวัยเรียนวันนี้เรารวมมาให้คุณได้ท่องจำกันและนำไปใช้พูดเขียนสื่อสารสร้างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันได้

รวมคำศัพท์หมวดวิชาการเรียนโปรแกรมต่างๆพร้อมคำอ่านและคำแปลความหมาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
accounting แอคเคาน์ทิงค์ การบัญชี
art อาร์ม ศิลปะ
biology ไบออลอจี้ ชีววิทยา
boyscout บอยสเคาท์ ลูกเสือ
chemistry เคมีสทรี เคมี
chinese language ไชนิส แลงกวิจ ภาษาจีน
computer คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
economics อิคอนอมิคส์ เศรษฐศาสตร์
engineering เอนจิเนียริ้ง วิศวกรรมศาสตร์
english langauge อิงริช แลงกวิจ ภาษาอังกฤษ
ethics เอธิคส์ จริยศาสตร์
finance ไฟแนนซ์ การเงิน
german language เจอร์มัน แลงกวิจ ภาษาเยอรมัน
history ฮิสทรี ประวัติศาสตร์
japanese language เจแปนนิส แลงกวิจ ภาษาญี่ปุ่น
law ลอว์ กฎหมาย
liberal arts ลิเบอเริล อาร์ทส ศิลปศาสตร์
litesrature ลิททะเรเชอร์ วรรณกรรม
martial arts มาร์เชีบล อาร์ทส ศิลปะการป้องกันตัว
mathematics แมธแมทธิคส์ คณิตศาสตร์
music มิวสิค ดนตรี
nursing เนิร์สซิง พยาบาลศาสตร์
philosophy ฟิลอโซฟิ่ ปรัชญา
physical education ฟิสิเคิล เอดูเคชั่น พลศึกษา
portugese language โปรตุกิส แลงกวิจ ภาษาโปรตุเกส
russian language รัสเซียน แลงกวิจ ภาษารัสเซีย
science ไซเอินซ วิทยาศาสตร์
social study โซเชียล สทัดดี้ สังคมศึกษา
spanish language สแปนิช แลงกวิจ ภาษาสเปน
statistics สแทสิสทิคซ์ สถิติ
physics ฟิสิกส์ ฟิสิกส
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้