คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์วันหยุดวันสำคัญภาษาอังกฤษต่างๆของไทยและต่างประเทศให้คุณได้ท่องจำอ่าน เขียนพูดได้ เพราะวันสำคัญของไทย วันหยุดของไทยนั้นมีหลายวันมากความสำคัญของวันแต่ละวันก็แตกต่างกันออกไปเราจึงต้องท่องคำศัพท์หมวดวันสำคัญวันหยุดนี้ให้ได้ จนสามารถนำไปสร้างประโยคบทสนทนาภาษาอังฤษใช้พูดคุยในชีวิตประจำวันได้

รวมคำศัพท์วันหยุดวันสำคัญภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
april fool’s day เอเพริล ฟูลส เดย์ วันโกหกสากล
asalha bucha day อาสาฬหบูชา เดย์ วันอาสาฬหบูชา
buddhist lent day บุดดิสท์ เลนท์ เดย์ วันเข้าพรรษา
chakri day จักรี เดย์ วันจักรี
children’s day ชิลเดรนส์ เดย์ วันเด็ก
chinese new year’s day ไชนีส นิว เยียร์ส เดย์ วันตรุษจีน
christmas day คริสท์มาส เดย์ วันคริสต์มาส
christmas eve คริสท์มาส อีฟ คืนวันก่อนวันคริสต์มาส
chilalongkorn day จุฬาลงกรณ์ เดย์ วันปิยมหาราช
constitution day คอนสทิทิวชัน เดย์ วันรัฐธรรมนูญ
coronation day โคโรเนชั่น เดย์ วันฉัตรมงคล
earth day เอิร์ธ เดย์ วันคุ้มครองโลก
makha bucha day มาฆบูชา เดย์ วันมาฆบูชา
easter อิสเทอร์ วันอิสเทอร์
election day อิเลคชั่น เดย์ วันเลือกตั้ง
father’s day ฟาเธอร์ส เดย์ วันพ่อ
mother’s day มาเธอร์ส เดย์ วันแม่
labour day เลเบอร์ เดย์ วันแรงงาน
new year’s day นิวเยียรส์ เดย์ วันขึ้นปีใหม่
new year’s eve นิวเยียร์ อีฟ วันส่งท้ายปีเก่า (วันก่อนขึ้นปีใหม่)
songkran day สงกรานต์ เดย์ วันสงกรานต์
teacher’s day ทีชเชอร์ส เดย์ วันครู
thanksgiving day แธงค์สกิฟวิ้ง เดย์ วันขอบคุณพระเจ้า
valentime’s day วาเลนไทน์ เดย์ วันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก
wisakha bucha day วิสาขบูชา เดย์ วันวิสาขบูชา
world no tobacco day เวิรล์ด โน โทแบคโค เดย์ วันงดสูบบุหรี่โลก
vegetarian festival เวจจิทาเรียน เฟสทิเวล เทศกาลกินเจ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้