คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์หมวดลักษณะภาษาอังกฤษเป็นอีกหมวดคำศัพท์ที่สำคัญเพื่อใช้อธิบายระบุบอกถึงลักษณะของแต่ละสิ่งหรือแต่ละบุคคลว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรบ้าง เช่นเขาหล่อมาก เขารวยมากเช่นนี้ก็อธิบายลักษณะของบุคคลได้ คำศัพท์หมวดลักษณะจึงสามารถใช้อธิบายบอกลักษณะได้อย่าชัดเจนและเป็นอีกหมวดที่เราต้องเรียนรู้ท่องจำให้ได้ วันนี้เรารวมคำศัพท์หมวดลักษณะพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องอ่านเขียนและพูดจนนำไปสนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ

รวมคำศัพท์หมวดลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
big บิ๊ก ใหญ่
broad บร๊อด กว้าง
boring บอริ่ง น่าเบื่อ
bright ไบรท์ ฉลาด
black แบล็ค ดำ
beautiful บิวทิ้ฟูล สวย
crazy เครซี่ บ้าคลั่ง
dangerous แดนเจอรัส อันตราย
dirty เดอร์ที้ สกปรก
excellent เอ็กเซลเล้นท์ ยอดเยี่ยม
easy อิซี่ ง่าย
excited เอ็กไซทิด ตื่นเต้น
kind ไคนด์ ใจดี
hard ฮาร์ด แข็ง,ยาก
healthy เฮลธี้ สุขภาพดี
handsome ฮารด์ซัม หล่อ
happy แฮ็ปปี้ มีความสุข
high ไฮ สูง
gentle เจนเทิ้ล อ่อนโยน
friendly เฟรนด์ลี่ เป็นมิตร
good กู๊ด ดี
great เกร็ท เยี่ยม
fat แฟ็ท อ้วน
fine ไฟน์ ดี
half ฮาร์ฟ ครึ่ง
funny ฟันนี่ ตลก
lazy เลซี่ ขี้เกียจ
little ลิ้ทเทิ้ล เล็ก
long ลองค์ ยาว
nice ไนซ์ ดี
poor พัว จน
perfect เพอร์เฟ็คท์ สมบูรณ์
loose ลูส หลวม
tight ไทท์ คับแน่น
pretty พริทที้ สวย
rice ริซ รวย
sad แซด เศร้า, เสียใจ
short ชอท สั้น, เตี้ย
small สมอล เล็ก
strong สตรอง แข็งแรง
sweet สวีท หวาน
tall ทอล สูง
thick ธิ๊ค หนา
thin ธิน บาง
tiny ไทนี่ จิ๋ว
well เวล ดี
weak วีค อ่อนแอ
white ไวท์ ขาว
wise ไวส์ ฉลาด
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดการเมืองการปกครองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการเมืองปกครองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์หมวดการเมืองการปกครองภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการเมืองให้คุณได้ฝึกพูดอ่านท่องเขียนและนำไปสร้างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ