คำศัพท์รสชาติอาหารนกภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รสชาติอาหารภาษาอังกฤษคำศัพท์หมวดรสชาติอาหารภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดรสชาติอาหารเป็นภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์รสชาติอาหารมีหลากหลายรสชาติคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็แตกต่างกันไปวันนี้เรามารวมให้คุณได้ฝึกท่องจำเพราะเราต่างพบเจอรสชาติอาหารในชีวิตประจำวันของเราทุกวัน

รสชาติอาหารเป็นอีกหนึ่งหมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สำคัญสำหรับการท่องจำ เพราะในประเทศไทยของเรามีเมนูอาหารไทยที่หลากหลายอีกทั้งนอกจากอาหารไทยก็มีอาหารต่างชาติที่ได้รับความนิยมและมีรสชาติของอาหารที่แตกต่างกันไป เราจึงควรเรียนรู้คำศัพท์หมวดรสชาติอาหารไว้เพื่อนำไผใช้ในชีวิตประจำวันได้

สำหรับรสชาติของอาหารแล้วนอกจากเมนูอาหารต่างๆที่เราคุ้นเคยรสชาติอาหารก็สามารถบอกได้ตั้งแต่เครื่องดื่ม ยา ผลไม้ ผัก ขนมและเมนูอาหารชนิดต่างๆซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะจำเพาะปละการปรุงของแต่ละเมนู คำศัพท์หมวดรสชาติอาหารจึงจำเป็นต่อการท่องจำให้ได้เพื่อนำไปเขียนพูดฟังอ่านและสื่อสารสนทนาในชีวิตประจำวันได้

รวมคำศัพท์หมวดรสชาติอาหารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
food taste ฟู้ด เทส รสชาติอาหาร
flavors เฟลเวอะ รสชาติ
colorful คัลเลอร์ฟูล มีสีสันน่ารับประทาน
delicious ดิลิเชียส อร่อยมีรสชาติดี
floury ฟลาวรี่ แป้งเยอะ รสชาติคล้ายแป้ง
lush ลัช นุ่มและฉ่ำ
spicy สไพซี่ รสชาติเผ็ดร้อน
yummy ยัมมี่ อร่อย
mawkish มอคิช จืดชืด
salt ซอลท์ รสเค็ม
sour เซาเออร์ รสเปรี้ยว
bitter บิทเทอร์ รสขม
sweet สวีท รสหวาน
bland แบลนด์ ไม่มีรสชาติ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้