คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น รวมคำศัพท์ที่ต้องใช้สอบใช้ในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกท่องและเขียนพูดด้วยตัวเองง่ายๆ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ให้คุณได้ฝึกเรียนท่องจำพูดเขียนและอ่านสะกดได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปสร้างประโยคบทสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษกับคู่สนทนาของตนได้ในสถานการณ์ต่างๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ได้รวมรวบมาให้คุณๆได้ฝึกอ่านท่องเขียนและ อ่านออกเสียงตัวสะกดให้ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ เพื่อที่จะได้นำไปต่อยอดในการสร้างประโยคบทสนทนาในชีวิตประจำวันในการสื่อสารพูดกับคู่สนทนาได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะในด้านการเรียน การติดต่อ หรือการทำธุรกิจ และการดำรงวิชาชีพของแต่ละคนซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จำเป็นมากอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้นให้คุณได้ฝึกเรียนและท่องจำ พร้อมคำอ่านและคำแปลเพื่อให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและสร้างประโยคสนทนาได้ด้วยตัวเองง่ายๆ เพราะคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการสนนาภาษาอังกฤษนั้นเองจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นส่วนสำคัญในการใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เราใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพูดคุย เขียนและสร้างประโยคในบทสนทนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยไต่ถามกับคู่สนทนาหรือการสื่อสารอย่างเป็นทางการอย่างเช่นการติดต่อธุรกิจ การเรียนระดับต่างๆ เราก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เพราะฉะนั้นการปูพื้นฐานด้วยการท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เราจึงรวมคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษมาให้คุณๆได้ฝึกท่องอ่านเขียนและสะกดให้ถูกต้องเพื่อเข้าใจและออกเสียงได้ด้วยตัวเอง จนสามารถนำไปสร้างเป็นบทสนทนาในชีวิตประจำวันได้ในการสื่อสารพูดคุยได้ด้วยตัวเอง

 

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน2

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
desk เดสค์ โต๊ะ
dinosaur ไดโนซอร์ ไดโนเสาร์
down ดาว์น ลง
dress เดรซ กระโปรงชุด
earrings เอียร์ ริ้งซ์ ต่างหู
eclipse อีคลิปส์ วงรี
egg เอ้ก ไข่
eighth เอ้ธ ลำดับที่8
eibow เอ็ว โบว์ ข้อศอก
equal อีควอว์ เท่ากับ
eraser อี เร เซ่อร์ ยางลบ
eyebrow อาย บราว คิ้ว
fade เฟด จางลง
float โฟลท์ ลอย
flick ฟลิก ดีด
flashlight แฟลช ไลท์ ไฟฉาย
flag แฟลก ธง
fish ฟิซ ปลา
february เฟ็บ บริว เอรี่ เดือนกุมภาพันธ์
fist ฟิ้สท์ กำปั้น
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้