คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลา
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลา

คำศัพท์หมวดเวลาภาษาอังกฤษ ฝึกท่องคำศัพท์ตัวสะกดภาษาอังกฤษ หัดอ่านออกเสียงอย่างไร ใช้การบอกเวลาอย่างไร ทั้งแบบ 12 ชั่วโมงและ การบอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมง สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเวลานั้นเราต้องใช้เป็นประจำอยู่ทุกวัน ใช้บ่งบอกเวลา ระบุช่วงเวลาในการจะทำอะไร หรือบ่งบอกอ้างอิงถึงช่วงเวลาใดที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น วัน เวลา ช่วงเช้าหรือบ่าย ทั้งหมดนี้เป็นคำศัพท์ที่เราฝึกท่องและเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลานั้นเรารวมมาให้คุณๆได้ลองฝึกหัดท่องและเขียน พร้อมคำอ่านออกเสียงตัวสะกดแต่ละคำ และความหมายคำแปลของคำศัพท์แต่ละคำให้เราใช้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเอาสื่อสารในการสร้างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะพูดคุยหรือเขียนได้เรามาดูกันเลยว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเวลาพร้อมคำอ่านและคำแปล

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมายคำแปล
time ไทม์ เวลา
afternoon อาฟ-เทอร์-นูน เวลาบ่าย
morning มอร์-นิง เวลาเช้า
evening อีฟว์-นิง เวลาเย็น
now นาว ตอนนี้
often ออฟ-เทิน บ่อยๆ
today ทู-เดย์ วันนี้
tomorrow ทู-มอ-โรว์ พรุ่งนี้
tonight ทู-ไนท์ คืนนี้
yesterday เยส-เทอร์-เดย์ เมื่อวานนี้
sometimes ซัม-ไทม์ส บางครั้ง
recently รี-เซนท์-ลี เมื่อเร็ว ๆ นี้
always ออล-เวย์ส เสมอ
hourglass เอา-เออร์-กลาส นาฬิกาทราย
clock คลอค นาฬิกา
watch วอท์ช นาฬิกาข้อมือ
hour เอา-เออร์ ชั่วโมง
minute มิ-นิท นาที
9:00  =  nine
o’clock
ไนน์-โอ-คลอค เก้านาฬิกา
9:15  =  nine  fifteen
(หรือ  a  quarter
past  nine)
ไนน์-ฟิฟ-ทีน
(หรือ  อะ-ควอ-เทอร์-
พาสท์-ไนน์)
เก้านาฬิกา  สิบห้านาที
9:20  =  nine  twenty
(หรือ  twenty  past  nine)
ไนน์-ทะ-เวน-ที  (หรือ
ทะ-เวน-ที-พาสท์-ไนน์)
เก้านาฬิกา  ยี่สิบนาที
9:30  =  nine  thirty
(หรือ  half  past  nine)
ไนน์-เธอร์-ที  (หรือ
ฮาล์ฟ-พาสท์-ไนน์)
เก้านาฬิกา  สามสิบนาที
9:45  =  nine  forty-
five  (หรือ  a  quarter
to  ten)
ไนน์-ฟอร์-ที-ไฟว์
(หรือ  อะ-สะ-วอ-เทอร์-
ทู-เทน
เก้านาฬิกา  สี่สิบห้านาที
9:50  =  nine  fifty
(หรือ   ten  to  ten)
ไนน์-ฟิฟ-ที
(หรือ  เทน-ทู-เทน)
เก้านาฬิกา  ห้าสิบนาที
a.m.
(ante  meridiem)
เอ-เอ็ม
(แอน-ที-เม-ริ-เดียม)
เวลาตั้งแต่เที่ยงคืน
ถึงเที่ยงวัน
alarm  clock อะ-ลาร์ม-คล็อค นาฬิกาปลุก
anniversary แอน-นิ-เวอร์-ซา-รี วันครบรอบปี,
การฉลองครบรอบปี
calendar แคล-เลน-เดอร์ ปฏิทิน , การนัดหมาย
century เซน-ชู-รี ศตวรรษ
cuckoo  clock คุค-คู-คล็อค นาฬิกาเสียงนกร้อง
dawn ดอน รุ่งอรุณ
day เดย์ กลางวัน
daytime เดย์-ไทม์ ช่วงเวลากลางวัน
decade เด๊ค-เคด ทศวรรษ
digital  clock ดิ-จิ-ทอล-คล็อค นาฬิกาแบบตัวเลข
duration ดู-เร-เชิน ระยะเวลา
early เออร์-ลี เช้า
era อี-รา ยุคสมัย
fortnight ฟอร์ท-ไนท์ ระยะเวลา  2  สัปดาห์
future ฟิวเชอร์ อนาคต
grandfather clock แกรนด์ฟาเธอร์  คลอค นาฬิกาลูกตุ้มขนาดใหญ่
late เลท สาย
midday มิด-เดย์ เที่ยงวัน
midnight มิด-ไนท์ เที่ยงคืน
millennium มิล-เลน-เนียม สหัสวรรษ
millisecond มิล-ลิ-เซค-เคินด์ หนึ่งในพันของหนึ่งวินาที
month มันธ์ เดือน
night ไนท์ กลางคืน
nighttime ไนท์-ไทม์ ช่วงเวลากลางคืน
noon นูน เที่ยงวัน
p.m.
(post  meridiem)
พี-เอ็ม
(โพสต์-เม-ริ-เดียม)
เวลาตั้งแต่เที่ยงวัน
ถึงเที่ยงคืน
past พาสท์ อดีต
period พี-เรียด ระยะเวลา
present เพรส-เซนท์ ปัจจุบัน
schedule สี-เคด-ดูล กำหนดการ
second เซค-เคินด์ วินาที
stopwatch สะ-ทอพ-วอท์ช นาฬิกาจับเวลา
sundial ซัน-ได-อัล นาฬิกาแดด
time  schedule ไทม์-สะ-เคด-ดูล ตารางเวลา
timepiece ไทม์-พีส นาฬิกา
week วีค สัปดาห์
weekend วีค-เอนด์ วันสุดสัปดาห์
wristwatch ริสท์-วอท์ช นาฬิกาข้อมือ
year เยียร์ ปี
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้