รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพต่างๆพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์หมวดอาชีพภาษาอังกฤษ career vocabulary พร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลเพื่อที่จะให้สามารถหัดอ่านออกเสuยงและหัดพูดออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจความหมายของศัพท์แต่ละคำได้ง่ายๆ อาชีพเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องสามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้ เพราะอาชีพแต่ละอาชีพนั้นเราต้องติดต่อสื่อสารกับคนหลากหลายอาชีพในปัจจุบัน คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2-3 พยางค์ให้เราสามารถจดจำหัดท่องได้ง่าย หลักการจดจำง่ายๆคือ บางอาชีพจะลงท้ายด้วย er ส่วนคำนำหน้านั้นก็จะเป็นคำนามหรือกริยาที่เราเรียกกันทั่วไป เช่น teach เป็น teach เป็นต้น

การหัดท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอังกฤษนั้นมีวิธีท่องที่ไม่ยากเลยหากเราเรียนรู้และสามารถท่องคำนาม คำกริยาที่คุ้นเคยได้แล้วคำศัพท์หมวดอาชีพก็ไม่ยากเลยอาจะเติม er, tor หรือ ian ต่อท้ายคำศัพท์หลักๆก็กลายเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพในภาษาอังกฤษแล้วลองฝึกท่องดูกันเลย

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปลความหมาย
people พี-พัล พลเมือง,ประชาชน
profession พโระเฟฌ-อัน อาชีพ,วิชาชีพ
trade เทรด อาชีพ,การค้า,ค้า,ขาย
officialdom อ็อฟฟิฌ-แอ็ลดัม ข้าราชการ
police โพะ-ลีซ ตำรวจ
soldier โซล-เจอะ ทหาร
professor โปร-เฟส-เซอะ ศาสตราจารย์
teacher ทีช-เออะ ครู,ผู้สอน
driver ไดรว์-เออะ คนขับรถ
carpenter คา-เพ็น-เทอะ ช่างไม้
fishermen ฟีฌ-เออะแมน ชาวประมง
fruit gardeners ฟรูท กา-ดัล ชาวสวน
farmer ฟา-เมอะ ชาวนา
actor แอค-เทอะ ผู้แสดงละคร
singer ซิง-เออะ นักร้อง
priest พรีซท์ พระนักบวชสอนศาสนา-ทำพิธี
monk มังค พระนักปฏิบัติ
officer ออฟ-ฟิเซอะ เจ้าหน้าที่,เจ้าพนักงาน
accountant แอค-เคา-เท้นท์ นักบัญชี
laborer เล-เบอะเรอะ คนงาน, กรรมกร
security guard ซีเคียวริที-การ์ด ยาม,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
student ซะ-ทยู-เด็นท์ นักเรียน
writer ไรท-เออะ นักเขียน
musician มิว-สีฌเแอ็น นักดนตรี
fireman ไฟล์-แมน์ พนักงานดับเพลิง
career คะ-เรียร์ อาชีพ
lawyer ลอ-เยอะ นักกฎหมาย
physician ฟีสีฌ-แอ็น แพทย์
nurse เนิซ พยาบาล
dentist เดน-ทิสท์ หมอฟัน
veterinary เวท-เทอ-ระ-เนอ-รี่ หมอรักษาสัตว์ สัตวแพทย์
servant เซอ-แฝ็นท คนรับใช้
postman โพซท แม็น บุรุษไปรษณีย์
hairdresser แฮร์ เดรส เซอะ ช่างทำผม
gardener การ์ เดน เนอะ คนสวน
babysister เบบี้ ซิส เทอะ พี่เลี้ยงเด็ก
detective ดีเทคทีฟว์ นัสืบ
editor อีดิทเทอะ บรรณาธิการ
clerk เคลิก เสมียน
chef เซิฟ พ่อครัว
reporter รี พอร์ท เทอะ นักข่าว
salesman เซล แมน พนักงานขาย
maid เมด์ แม่บ้าน
model มะ-เดล นางแบบหรือนายแบบ
painter เพน-เทอะ ช่างทาสี
plumber เพลิมเบอะ ช่างประปา
photographer ฟะเตอะกราฟเฟอะ ช่างถ่ายภาพ
pilot พะ-ร้อท คนขับเครื่องบิน
air hostess แอร์-โฮส-เตส แอร์ โฮสเตส
actor แอ็คเทอะ นักแสดงชาย
actress แอ็คทริส นักแสดงหญิง
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้