คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดห้องเก็บของพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดห้องเก็บของพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดห้องเก็บของพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดห้องเก็บของภาษาอังกฤษ ห้องเก็บของเป็นอีกหนึ่งห้องที่เราใช้เก็บของซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้หรือนานๆใช้ที เช่นอุปกรณ์ที่ใช้ต่อเติมซ่อมแซมบ้าน ยกตัวอย่างเช่นบันได คีม เลื่อย และสิ่งของที่นานๆเราจะหยิบเอาออกมาใช้ที เราจึงควรเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษห้องเก็บของไว้เพื่อฝึกท่องจำและฝึกพูดให้ได้เพื่อการสนทนาระหว่างเราและผู้รับสารได้

วันนี้เรารวมคำศัพท์หมวดห้องเก็บของภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านคำแปลความหมายให้คุณได้ท่องจำ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับห้องเก็บของภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
storeroom สะ ทอร์ รูม ห้องเก็บของใช้
nail เนล ตะปู
plane เพลน กบไสไม้
storage box สะทอร์เร็จ บ็อค กล่องเก็บของ
knife ไนฟั มีด
pliers ไพล เออร์ คีม
saw ซอว์ เลื่อย
hammer แฮม-เมอะ ฆ้อน
screwdriver สะ กรู ไดร เวอร์ ไขควง
scissors ชิส เซอร์ กรรไกร
drill ดริล สว่านไฟฟ้า
wrench เรนช ประแจ
stepladder สะ เต็พ แลด เดอร์ บันไดพ้บ
vise ไวส์ คืมจับ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้