คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสวนหลังบ้าน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนหลังบ้าน เป็นคำศัพท์ที่เราอยู่รอบตัวเรา ต้นไม้ ผัก ดอกไม้และสิ่งของอุปกรณ์หลังบ้าน แปลงดอกไม้ ต้นไม้ อุปกรณ์การปลูกต้นไม้ต่างๆที่อยู่สวนหลังบ้านที่เราต้องพบเจอในชีวิตประจำวันอยู่ทุกวัน เรารวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสวนหลังบ้านมาให้คุณๆได้ฝึกท่องและอ่านออกเสียงคำศัพท์และตัวสะกด พร้อมคำแปลและความหมายของแต่ละคำ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสวนหลังบ้านพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง ความหมายคำแปล
flower bed เฟลา เออะ เบด แปลงปลูกดอกไม้
fruit picker ฟรูท พิค เคอร์ ตะกร้อเก็บผลไม้
sprinkler สพิรง เคลอะ เครื่องฉีดน้ำสนามหญ้า
wheelbarrow วีล แบโร รถเข็นล้อเดียว
weed วีด วัชพืช
shed เชด โรงเก็บของ
tree ทรี ต้นไม้
soil ซอยล์ ดินปลูกต้นไม้
grass กราส ต้นหญ้า
seed ซีด เมล็ดพันธุ์พืช
lawn ลอน สนามหญ้า
pest เพสท ศัตรูพืช
flower ฟลาวเวอร์ ดอกไม้
dustbin ดัสท์ บิน ถังขยะ
ladder แลด เดอะ บันได
swing สวิง ชิงช้า
bucket บัคคิท ถังน้ำ
patio furniture แพท ทิโอ้ เฟอร์ นิเชอร์ ชุดโต๊ะเก้าอี้สสนาม
garden tree การ์เดน ทรี ไม้ประดับ
flower pot เฟลา เวอร์พอท กระถางต้นไม้
hedge เฮดจ์ แนวพุ่มไม้
watering pot วอเทอร์ริ่ง พอท ฝักบัวรดน้ำ
vegetable plot เวจ เจททะเบิล พลอท แปลงปลูกผัก
fertilizer เฟอทิไลเชอะ ปุ๋ย
pesticide เพสทิไซด์ ยาฆ่าแมลง
herbicide เฮอบิไซด์ ยากำจัดวัชพืช
bush บูช พุ่มไม้
lawn mower ลอน โมเวอร์ เครื่องตัดหญ้า
hammock แฮมมัค เปลญวน
hod ฮ็อด บุ้งกี๋
pruning shears พรูนนิง เชียร์ส กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
hosepipe โฮซไพพ์ สายยาง
grass shears กราส เชียร์ส กรรไกรตัดหญ้า
garden fork การ์ เดิ้น ฟอร์ค สามง่าม
spade สเพด เสียม พลั่ว
trowel เทรา เวล เสียมมือ
greenhouse กรีน เฮาซ์ เรือนกระจกสำหรับปลูกต้นไม้
hoe โฮ จอบ
axe แอกซ์ ขวาน
garden tools การ์เดิ้น ทูล์ส
climber ไคลม์ เบอร์ ไม้เลื้อย
rake เรค คราด
kennel เคน เนล์ บ้านสุนัข
stool สะทูลล์ ม้านั่งเดี่ยว
summerhouse ซัมเมอะเฮาซ์ เรือนพักร้อนในสวน
trellis เทล ลิส โครงสำหรับปลูกไม้เรื้อย
worm เวิร์ม หนอน
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้