คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามเด็กเล่นพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามเด็กเล่นพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามเด็กเล่นพร้อมคำอ่านคำแปล

สำหรับคำศัพท์สนามเด็กเล่นภาษาอังกฤษเป็นอีกหมวดหนึ่งของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราควรท่องจำเพราะช่วงชีวิตหนึ่งของเราก็เคยผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นมาและเรายังคงต้องพาลูกหลานไปเล่นสนามเด็กเล่นจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียกอุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นมีคำศัพท์เฉพาะตัวของแต่ละสิ่ง สนามเด็กเล่นจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้เพื่อใช้สื่อสารพูดคุยสนทนากับคู่สนทนาให้ได้ในแต่ละวัน เราจึงควรเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานบ้านเพื่อฝึกท่องจำและฝึกพูดให้ได้เพื่อการสนทนาระหว่างเราและผู้รับสารได้

วันนี้เรารวมคำศัพท์หมวดสนามเด็กเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลความหมายให้คุณได้ท่องจำ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสนามเด็กเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
playground เพลย์กราวนด์ สนามเด็กเล่น
tube ทิวบ์ อุโมงค์
merry-go-round เมอร์รี่ โก ราวด์ ม้าหมุน
swing สวิง ชิงช้า
bench เบ็นซ ม้านั่งยาว
sand castle แซนด์ คลาสเซิล ปราสาททราย
sand แซนด์ ทราย
sand shovel แซน ชัฟ เวิล ที่ตักทราย
sand box แซนด์ บ๊อคซ กระบะทราย
slide สไลด์ กระดานลื่น
jungle gym จังเกิล จิม เครื่องปีนป่าย
wading pool เว็ดดิง พูล สระน้ำสำหรับเด็ก
skateboard สเก็ทบอรด์ กระดานสเก็ต
seesaw ซีซอ กระดานหก
pail เพล ถัง
water fountain วอเทอะ เฟานเทน ที่ดื่มน้ำสาธารณะ
tricycle ไตร ซิเคิล จักรยาน 3 ล้อ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้