คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดสนามบินเครื่องบินภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับสนามบินเป็นอีกหมวดหนึ่งที่เราต่างใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดนี้ในชีวติประจำวันในการเดินทางด้วยเครื่องบิน โดยสารเครื่องไปยังต่างประเทศหรือภายในประเทศของเราเองก็ตาม ด้วยส่วนประกอบเรื่องเอกสารและคำศัพท์เฉพาะของห้องโดยสารอุปกรณ์ต่างๆบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องบินไปจนถึงพนักงานที่ทำหน้าที่ต่างๆเกี่ยวการสายการบินต่างก็มีคำศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียก เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องการท่องจำและฝึกหัดอ่านออกเสียง เขียนและพูดคำศัพท์แต่ละคำให้ได้ วันนี้เราจึงรวมคำศัพท์หมวดเครื่องบินที่ใช้บ่อยๆและพบในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านและคำแปลความหมายมาให้คุณได้ฝึกเรียนรู้ อ่านท่องจำและเขียนจนนำไปสร้างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกับคู่สนทนาได้

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสนามบินเครื่องบินภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
airport แอร์พอร์ท สนามบิน
flight ticket ไฟลท์ ทิ๊กเก็ท ตั๋วเครื่องบิน
passport พาสพอร์ท หนังสือเดินทาง
airway แอร์ เวย์ สายการบิน
first class เฟิร์สท์ คลาส ที่นั่งผู้โดยสารชั้นหนึ่ง
captain แค็พ เทน หัวหน้านักบิน
air hostess แอร์ โฮสเทส พนักงานยกกระเป๋า
aisle seat ไอล์ ซีท ที่นั่งติดทางเดิน
window seat วินโดว์ ซีท ที่นั่งติดหน้าต่าง
passenger พาสเซ็นเจอร์ ผู้โดยสาร
custom officer คัส ทอม ออฟฟิศ เซอร์ เจ้าหน้าที่ศุลกากร
immigration officer อิม มิ เกรชั่น ออฟฟิศ เซอร์ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
life vest ไลฟ์ เวสท์ เสื้อชูชีพ
emergency exit อิมเมอร์ เจนซี่ ทางออกฉุกเฉิน
passenger terminal แพสเซ็นเจอร์ เทอร์ มินอล อาคารผู้โดยสาร
airsickness bag แอร์ ซิคเนส แบ็ค ถุงสำหรับอาเจียน
passenger lounge แพส เซ็นเจอร์ เลาจ์ ที่พักผู้โดยสาร
seat ซีท ที่นั่งบนเครื่องบิน
seat belt ซีท เบ้ลท์ เข็มขัดนิรภัย
oxygen mask อ๊อค ซิเจน แมส หน้ากากอ๊อกซิเจน
check in counter เช็ค อิน เคาน์เทอร์ เคาน์เตอร์เช็คอิน
duty free shop ดิ้วที้ ฟรี ช็อพ ร้านค้าปลอดภาษี
visa วีซ่า เอกสารอนุมัติเข้าประเทศ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้