คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดฤดูกาลสภาพอากาศ seasons and weather
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอากาศและฤดูกาลให้ ตัวสะกดและการอ่านออกเสียงให้คุณได้ลองฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง พร้อมทั้งความหมายและคำแปลแต่ละคำศัพท์ให้คุณได้นำไปพูดและสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดฤดูกาลและสภาพอากาศนั้น เราเจอบ่อยในชีวิตประจำวันทุกๆวันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์อากาศหรือ สภาพอากาศในแต่ละวันทั้งร้อน หนาว และฝน นอกจากนี้ยังมีเมฆหมอกที่คอยปกคลุมบ้างทำให้บางวันนั้นก็มีท้องฟ้าที่มืดดำ เหล่านี้เป็นสิ่งรอบตัวเราที่เราต้องเจอจากข่าวและสภาพอากาศโดยรวม วันนี้จึงได้รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลต่างๆมาให้ได้ฝึกเรียนรู้และท่องจำกันเพื่อใช้ในการพูดคุยและนำไปต่อยอดสร้างเป็นประโยคได้ มาดูกันว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดนี้มีอะไรบ้าง

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
cloud คลาวด์ เมฆ
cloudy คลาวดี มีเมฆมาก
ebb tide เอบ-ไทด์ น้ำลง
fall ฟอลล์ ฤดูใบไม้ร่วง
flood tide ฟลัด-ไทด์ น้ำขึ้น
fog ฟอก หมอก
foggy ฟอก-กี มีหมอกมาก
hail เฮล ลูกเห็บ
hailstorm เฮลส-ทอร์ม พายุลูกเห็บ
haze เฮซ หมอกควัน
hazy เฮซ-ซี สลัว , เป็นหมอก
humidity ฮิว-มิ-ดิ-ที ความชื้น
monsoon มอน-ซูน มรสุม
rain shadow เรน-ชา-โดว์ เขตเงาฝน  มีฝนตกน้อย
rainbow เรน-โบว์ สายรุ้ง
rainy season เรน-นี่-ซี-เซิน ฤดูฝน
season ซี-เซิน ฤดูกาล
shower ชาว-เวอร์ ฝนตกปรอย ๆ
snow สโนว์ หิมะ
spring สพริง ฤดูใบไม้ผลิ
star สทาร์ ดาว
storm สทอร์ม พายุ
summer ซัมเมอร์ ฤดูร้อน
sun ซัน ดวงอาทิตย์
sunny ซันนี มีแดดจัด
temperature เทมเพอเรเชอร์ อุณหภูมิ
thunder ธัน-เดอร์ ฟ้าร้อง
thunderstorm ธัน-เดอร์ส-ทอร์ม พายุฝนฟ้าคะนอง
weather forecast เวเธอร์-ฟอร์-คาสท์ การพยากรณ์อากาศ
windy วิน-ดี มีลมพัดแรง
winter วิน-เทอร์ ฤดูหนาว
autumn ออ-เทิม ฤดูใบไม้ร่วง
breeze บรีซ ลมพัดเบา ๆ
clear day เคลียร์-เดย์ วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส
climate ไคล-เมท สภาวะอากาศ
cold โคลด์ หนาว
cool คูล เย็น
cyclone ไซ-คลน พายุไซโคลน
depression ดี-เพรส-เชิน ความกดอากาศต่ำ
dew ดิว น้ำค้าง
downpour ดาวน์-พอร์ ฝนตกหนักมาก
drizzle ดะ-ริซ-เซิล ฝนตกปรอยๆ
dry ดราย แห้ง
flood ฟลัด น้ำท่วม
fresh wind เฟรช-วินด์ ลมหนาวที่พัดค่อนข้างแรง
frost ฟรอสท์ น้ำค้างแข็ง
heavy rain เฮฟ-วี-เรน ฝนตกหนัก
hot ฮอท ร้อน
humid ฮิว-มิด ชื้น
hurricane เฮอ-ริ-เคน พายุเฮอริเคน
isolated rain ไอ-โซ-เล-ทิด-เรน ฝนตกบางพื้นที่
light rain ไลท์-เรน ปริมาณน้ำฝนเล็กน้อย
lightning ไลท์์-นิง ฟ้าผ่า
moderate rain มอ-เดอ-เรท-เรน ปริมาณน้ำฝนปานกลาง
rain เรน ฝน
sultry ซัล-ทรี ร้อนอบอ้าว
thunderbolt นะ-เดอร์-โบลท์ ฟ้าผ่า
tornado ทอร์-เน-โด พายุทอร์นาโด
tropical cyclone ทรอ-พิ-เคิล-ไซ-โคลน พายุหมุนเขตร้อน
tropical depression ทรอ-พิ-เคิล-ดี-เพรส-เชิน พายุดีเปรสชั่นเขตร้อน
tropical storm ทรอ-พิ-เคิล  สะ-ทอร์ม พายุโซนร้อน
tsunami ซู-นา-มิ คลื่นสึนามิ
twister ทะ-วิส-เทอร์ พายุหมุน, พายุทอร์นาโด
typhoon ไท-ฟูน พายุใต้ฝุ่น
warm วอร์ม อบอุ่น
weather เว-เธอร์ อากาศ
weather report เว-เธอร์ รี-พอร์ท การรายงานสภาพอากาศ
whirlwind เวิร์ล-วินด์ ลมหมุน
widely scattered
rain
ไวด์-ลี  สะ-แคท-เทอร์ด
-เรน
ฝนตกกระจาย
เป็นแห่งๆ
widespread rain ไวด์-สะ-เพรด-เรน ฝนตกทั่วไป
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้