ท่องจำคำศัพท์หมวดอวัยวะร่างกาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ร่างกายแต่ละส่วนมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษแตกต่างกันออกไป การแบ่งแยกร่างกายแต่ละส่วนเพื่อความเข้าใจนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะมีคำศัพท์ที่ตรงตัวและชัดเจนในการเรียกการท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายจึงสามารถเข้าใจและหัดท่องได้ง่าย ส่วนเรื่องการอ่านออกเสียงนั้นคำศัพท์ส่วนใหญ่จะเป็นคำเดียวเพราะฉะนั้นจึงฝึกท่องและอ่านออกเสียงได้ง่าย

คำศัพท์หมวดอวัยวะภาษาอังกฤษ

สำหรับภาษาอังกฤษหมวดร่างกายอวัยวะนี้หากเราแบ่งการท่องจำเป็นที่ละส่วนของร่างกายเราจะท่องจำได้ง่ายขึ้นเช่นส่วนหัวของร่างกายประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเราก็ท่องจำที่ละส่วนแบบนี้จะทำให้เร็วท่องจำได้เร็วขึ้นแถมยังเข้าใจได้ดีอีกคำแปลได้ง่ายดีอีกด้วย

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ อ่านว่า ความหมาย
live ไลฝ มีชีวิต,เป็นๆ
die ได ตาย,สูญสิ้น
death เด็ธ ความตาย,แน่นิ่ง
body บอดิ ร่างกาย,ลำตัว
shape เฌพ รูปร่าง,ทรวดทรง
hair แฮ ผม,ขน
head เฮ็ด หัว
eye ไอ ตา
eyelash ไอแล็ฌ ขนตา, แส้
brow บเรา หน้าผาก
eyebrow ไอ-บเรา ขนคิ้ว
brows บเราส คิ้ว(ทั้งสองข้าง)
nose โนส จมูก
mouth เมาธ ปาก
moustache มัชทาฌ หนวด(ที่ริมฝีปากบน)
cheek ชีค แก้ม
tongue ทัง ลิ้น
tooth ทูธ ฟัน,เฟือง
gums กัมส เหงือก
neck เน็ค คอ
chin ชิน คาง
lip ลิพ ริมฝีปาก
shoulder โฌลเดอะ บ่า,ไหล่
breast บเร็ซท หน้าอก,เต้านม
arm อาม แขน
wrist ริซท ข้อมือ
thumb ธัม นิ้วหัวแม่มือ
finger ฟิงเกอะ นิ้วมือ
index finger อีนเด็ดซ ฟิงเกอะ นิ้วชี้
middle finger มีดดัล ฟิงเกอะ นิ้วกลาง
ring finger ริง ฟิงเกอะ นิ้วนาง
little finger ลิททัล ฟิงเกอะ นิ้วก้อย
nail เนล เล็บ,ตะปู
leg เล็ก ขา
foot ฟุท เท้า
toe โท นิ้วเท้า
chest เช็ซท หน้าอก
stomach ซทัมแม็ค ท้อง,ท้องน้อย
back แบ็ค หลัง,ถอยหลัง
waist เวซท สะเอว
buttocks บัท-ทัคซ ก้น,ตะโพก
penis พีนิช อวัยวะเพศชาย
vagina ฝะไจ-นา อวัยวะเพศหญิง
tail เทล หาง,ปลาย,ท้าย
bone โบน กระดูก,ก้าง
skin ซคิน ผิวหนัง,เปลือก
flesh ฟเล็ฌ เนื้อ,เลือดเนื้อ,ร่างกาย,มนุษย์
tendon เทน-ดัล เอ็นในร่างกาย
heart ฮาท หัวใจ,กลางใจ
lung ลัง ปอด
pancreas แพน-คเรียซ ตับอ่อน
kidney คิด-นิ ไต
sac แซ็ค กระเพาะ
intestines อินเทซ-ทินส ลำไส้
blood บลัด โลหิต,เลือด
artery อา-เทอะริ เส้นโลหิตแดง
vein เฝน เส้นโลหิตดำ

 

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้