คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดระบบสุริยะจักรวาลดาวเคราะห์โลกพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดระบบสุริยะจักรวาลดาวเคราะห์โลกพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดระบบสุริยะจักรวาลดาวเคราะห์โลกพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดระบบสุริยะจักรวาลดาวเคราะห์โลก สำหรับระบบสุริยะจักรวาลเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นความรู้รอบตัวที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันเพราะเราอยู่ในโลกและระบบสุริยะจักรวาลซึ่งประกอบไปด้วยดวงดาวต่างๆมากมายระบบต่างๆของโลกและดาวเคราะห์มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหรือสภาพภูมิศาสตร์ของที่อยู่ของเราด้วย เราใช้คำศัพท์หมวดนี้สำหรับการสื่อสารรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเชิงข่าวสาร ความรู้ หรือต้องการสื่อสารบทสนทนาของเราในแต่ละวัน เราจึงควรเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษระบบสุริยะจักรวาลดาวเคราะห์โลกเพื่อฝึกท่องจำและฝึกพูดให้ได้เพื่อการสนทนาระหว่างเราและผู้รับสารได้

วันนี้เรารวมคำศัพท์หมวดระบบสุริยะจักรวาลดาวเคราะห์โลกภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านคำแปลความหมายให้คุณได้ท่องจำ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลดาวเคราะห์โลกภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
solar system โฮ-ลาร์ ชิส-เต็ม ระบบสุริยะ
planet พลา-เน็ต ดาวเคราะห์
earth เอิร์ท โลก
neptune เนป-จูน ดาวเนปจูน
saturn แซท-เทิร์น ดาวเสาร์
uranus ยู-เร-นัส ดาวยูเรนัส, ดาวมฤ
venus วี-นัส ดาวศุกร์
mars มาร์ส ดาวอังคาร
sun ชัน พระอาทิตย์
mercury เมอร์-คิว-รี่ ดาวพุธ
jupiter จู-พิ-เทอะ ดาวพฤหัส
pluto พลู-โต ดาวพลูโต
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้