คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดภูมิศาสตร์พร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดภูมิศาสตร์พร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษ สภาพภูมิศาสตร์เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เพราะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้สื่อสารและใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ เราจำเป็นต้องรู้สภาพภูมิศาสตร์ สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศทำให้เรารู้ว่าเราต้องเตรียมตัวต่อการเดินทางอย่างไร หรือใช้ในการเรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศที่แตกต่างกันออกไป เราอยู่บนสภาพภูมิศาสตร์แบบไหน สถานที่ๆเราไปมีสภาพภูมิศาสตร์แบบไหน สภาพภูมิศาสตรจึงจำเป็นต่อความสำคัญในชีวิตประจำวันในการสื่อสารมาก เราจึงควรเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสภาพภูมิศาสตรไว้เพื่อฝึกท่องจำและฝึกพูดให้ได้เพื่อการสนทนาระหว่างเราและผู้รับสารได้

วันนี้เรารวมคำศัพท์หมวดภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านคำแปลความหมายให้คุณได้ท่องจำ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
mountain เมาท์ เทน ภูเขา
ocean โอ เชียน มหาสมุทร
forest ฟอ เรสท์ ป้าไม้
hill ฮิลล์ เนินเขา
beach บีช ชายหาด
desert เดส เชิร์ท ทะเลทราย
valley แวล เล่ย์ หุบเขา
stream สทรีม ลำธาร
waterfall วอ เทอร์ ฟอล น้ำตก
sea ซี ทะเล
lake เล็ค ทะเลสาบ
wood วู้ด ป่าไม้
river ริ เวอร์ แม่น้ำ
pond พอนด์ บ่อน้ำ
geography จี โอ กราฟฟิ ภูมิศาสตร์
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้