คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดภูมิศาสตร์พร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดภูมิศาสตร์พร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษ สภาพภูมิศาสตร์เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เพราะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้สื่อสารและใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปสถานที่ต่างๆ เราจำเป็นต้องรู้สภาพภูมิศาสตร์ สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศทำให้เรารู้ว่าเราต้องเตรียมตัวต่อการเดินทางอย่างไร หรือใช้ในการเรียนรู้สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศที่แตกต่างกันออกไป เราอยู่บนสภาพภูมิศาสตร์แบบไหน สถานที่ๆเราไปมีสภาพภูมิศาสตร์แบบไหน สภาพภูมิศาสตรจึงจำเป็นต่อความสำคัญในชีวิตประจำวันในการสื่อสารมาก เราจึงควรเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสภาพภูมิศาสตรไว้เพื่อฝึกท่องจำและฝึกพูดให้ได้เพื่อการสนทนาระหว่างเราและผู้รับสารได้

วันนี้เรารวมคำศัพท์หมวดภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านคำแปลความหมายให้คุณได้ท่องจำ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
mountain เมาท์ เทน ภูเขา
ocean โอ เชียน มหาสมุทร
forest ฟอ เรสท์ ป้าไม้
hill ฮิลล์ เนินเขา
beach บีช ชายหาด
desert เดส เชิร์ท ทะเลทราย
valley แวล เล่ย์ หุบเขา
stream สทรีม ลำธาร
waterfall วอ เทอร์ ฟอล น้ำตก
sea ซี ทะเล
lake เล็ค ทะเลสาบ
wood วู้ด ป่าไม้
river ริ เวอร์ แม่น้ำ
pond พอนด์ บ่อน้ำ
geography จี โอ กราฟฟิ ภูมิศาสตร์
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษ คำศัพท์รถยนต์ย …

คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่นให้คุณได้ฝึกท่องอ่านพูดและเขียนสร้างเป็นประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษหลายชนิดให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและสนทนาในชีวิตประจำวันได้