คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดคมนาคมการเดินทางพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดคมนาคมการเดินทางพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดคมนาคมภาษาอังกฤษ สำหรับคำศัพท์หมวดคมนาคมการเดินทางภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เพราะเราจำเป็นต้องเดินทางด้วยยานพาหะนะและการคมนาคมที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางอากาศและทางน้ำซึ่งเราใช้ยานพาหนะที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเรา เช่นปันจักรยาน ขี่มอเตอร์ไซด์ หรือรถยนต์ หรือหากจะเป็นการคมนาคมทางอากาศก็เป็นเครื่องบินที่เราใช้เดินทางระยะไกลข้ามจังหวัด ข้ามภูมิภาคของประเทศ การคมนาคมจึงจำเป็นต่อความสำคัญในชีวิตประจำวันในการสื่อสารมาก เราจึงควรเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษคมนาคมการเดินทางไว้เพื่อฝึกท่องจำและฝึกพูดให้ได้เพื่อการสนทนาระหว่างเราและผู้รับสารได้

วันนี้เรารวมคำศัพท์หมวดการคมนาคมการเดินทางภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านคำแปลความหมายให้คุณได้ท่องจำ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับคมนาคมการเดินทางภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
vehicle วิ ฮิ เคิล ยานพาหนะ
bus บัส รถประจำทาง
car คาร์ รถ
ship ชิพ เรือ
plane เพลน เครื่องบิน
jet เจ็ท เครื่องบินเจ็ท
taxi แท็กซี่ แท็กซี่
bicycle ไบ ซี เคิล จักรยาน
truck ทรัค รถบรรทุก
train เทรน รถไฟ
airplane แอร์ เพลน เครื่องบิน
boat โบ๊ท เรือ
helicopter เฮ ลิ คอป เทอร์ เฮลิคอปเตอร์
horse โฮส ม้า
motorcycle มอ เทอ ไซ เคิล มอเตอร์ไซด์
subway ซับ เวย์ รถไฟใต้ดิน
bike ไบค์ มอเตอร์ไซด์
transportation เทรานส์ สะ พอท เท ชั่น การคมนาคม
sky train สกาย เทรน รถไฟลอยฟ้า
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้