คำศัพท์ภาษาอังกฤษรูปทรงเรขาคณิต Geometric Shape
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษรูปทรงเรขาคณิต Geometric Shape

คำศัพท์ภาษาอังกฤษรูปทรงเรขาคณิต

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตเป็นอีกหมวดนึงที่เราต้องพบเจอในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งของรอบตัวตั้งแต่เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ต่างๆการเดินทางของกิน และสิ่งอื่นๆรอบตัวทั้งในบ้านและนอกบ้านอีกมากมายถือว่ามีรูปทรงเรขาคณิตทั้งสิ้นวันนี้เรารวบรวมคำศัพท์หมวดรูปทรงเรขาคณิตให้คุณได้ฝึกท่องและแต่งประโยคภาษาอังกฤษด้วยตัวเองง่ายๆ

คำศัพท์ทรงเรขาคณิตภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
straight line สเทรท ไลน์ เส้นตรง
curve เคิร์ฟ เส้นโค้ง
parallel lines พาราเลลไลน์ส เส้นขนาน
circle เซอ เคิล วงกลม
circumference เซอคัมเฟอเรนซ์ เส้นรอบวง
center เซ็น เทอร์ จุดศูนย์กลาง
diameter ได มิ เทอร์ เส้นผ่าศูนย์กลาง
radius เร เดียส รัศมี
oval ออ วอล วงรี
triangle ไทร เอง เกิ้ล สามเหลี่ยม
parallelogram พาราเลลโลแกรม สี่เหลี่ยมด้านขนาน
trapezoid ทรา พิ ซอยด์ สี่เหลี่ยมคางหมู
pentagon เพน ตะกอน ห้าเหลี่ยม
hexagon เฮกซะก้อน หกเหลี่ยม
octagon อ๊อกทะก้อน แปดเหลี่ยม
square สะแควร์ สี่เหลี่ยมจตุรัส
rectangle เรค แทง เกิ้ล สี่เหลี่ยมผืนผ้า
rhombus รอม บัส สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
helix เฮล ลิก เกลียว
cube คิวบ์ ทรงลูกบาศก์
cylinder ไซลินเดอร์ ทรงกระบอก
hemisphere เฮมิสเพียร์ ครึ่งทรงกลม
pyramid พิรามิด ทรงปิรามิด
sphere สะเฟียร์ ทรงกลม
cone โคน ทรงกรวย
torus ทอรัส ทรงห่วงยาง
right angle ไรท์ แองเกิ้ล มุมฉาก
perpendicular line เพอ เพน ดิ คิว ละไลน์ เส้นตั้งฉาก
acute angle แอค คิวแอง เกิ้ล มุมแหลม
obtuse angle ออบ ทิวส์ แอง เกิ้ล มุมป้าน
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล อุปกรณ์ตัดเย็บชุดชายหญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้าเครื่องสำอางค์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลความหมาย

คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบินสายการบินเครื่องบินนักบิน ผู้โดยสาร พาสพอร์ทหนักสือเดินทาง แอร์โฮสเตส สถานที่ต่างๆสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน ท่าอากาศยาน