คำศัพท์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เกษตรกรรมภาษาอังกฤษปลูกไรปลูกสวน

คำศัพท์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เกษตรกรรมภาษาอังกฤษปลูกไรปลูกสวน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับฟาร์มภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดการเกษตรกรรมการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ทำสวนทำไร่มีคำศัพท์ที่เรียกแตกต่างกันออกไปวันนี้เรารวบรวมคำศัพท์หมวดการเกษตรกรรมมาให้คุณได้ฝึกกันวันนี้

รวมคำศัพท์หมวดฟาร์มเลี้ยงสัตว์ชาวนาปลูกข้าวภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษการปลูกไร่สวนฟาร์ม
รวมคำศัพท์เกี่ยวกับฟาร์มชาวนาชาวไร่เลี้ยงสัตว์ การเกษตรอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ ประเภทของสัตว์ชาวนา การปลูกพืช เพราะมีคำศัพท์หลากหลายคำที่ให้เราท่องจำและคำศัพท์หมวดฟาร์มเกษตรกรก็เป็นอีกหมวดหนึ่งที่สำคัญอีกหมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษหนึ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ข่าวธุรกิจการเพาะพันธุ์การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และการสนทนาต่างๆ นี่เองจึงทำให้คำศัพท์หมวดฟาร์มสัตว์ การเกษรกรรมภาษาอังกฤษสำคัญอย่างยิ่ง เราจึงรวมมาให้คุณๆได้ฝึกท่องจำ พูดและสะกดจนนำไปสร้างเป็นประโยคในการสื่อสารสนทนาในชีวิตประจำวันได้

รวมคำศัพท์หมวดฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
farm ฟาร์ม ฟาร์ม
duck ดัค เป็ด
duckling ดัค คลิง ลูกเป็ด
pig พิก หมู
piglet พิก เลท ลูกหมู
cock ค็อค ไก่ตัวผู้
hen เฮน แม่ไก่
bull บูล วัวตัวผู้
cow คาว์ วัวตัวเมีย
calf คาล์ฟ ลูกวัว
goat โกท แพะ
scarecrow สแคร์ โคร หุ่นไล่กา
firewood ไฟ เออร์ วูด ฟืน
farmer ฟาร์ม เมอร์ ชาวนา
horse ฮอร์ส ม้า
sheep ชีพ แกะ
shepherdess เชฟ เฟิร์ดเดส หญิงเลี้ยงแกะ
sheepdog ชีพด็อก สุนัขเลี้ยงแกะ
milker มิล เคอร์ คนรีดนม
turkey เทอ คีย์ ไก่งวง
rake เรค คราด
sickle ซิค เคิล เคียว
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้