คำศัพท์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เกษตรกรรมภาษาอังกฤษปลูกไรปลูกสวน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับฟาร์มภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดการเกษตรกรรมการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ทำสวนทำไร่มีคำศัพท์ที่เรียกแตกต่างกันออกไปวันนี้เรารวบรวมคำศัพท์หมวดการเกษตรกรรมมาให้คุณได้ฝึกกันวันนี้

รวมคำศัพท์หมวดฟาร์มเลี้ยงสัตว์ชาวนาปลูกข้าวภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษการปลูกไร่สวนฟาร์ม
รวมคำศัพท์เกี่ยวกับฟาร์มชาวนาชาวไร่เลี้ยงสัตว์ การเกษตรอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ ประเภทของสัตว์ชาวนา การปลูกพืช เพราะมีคำศัพท์หลากหลายคำที่ให้เราท่องจำและคำศัพท์หมวดฟาร์มเกษตรกรก็เป็นอีกหมวดหนึ่งที่สำคัญอีกหมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษหนึ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ข่าวธุรกิจการเพาะพันธุ์การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และการสนทนาต่างๆ นี่เองจึงทำให้คำศัพท์หมวดฟาร์มสัตว์ การเกษรกรรมภาษาอังกฤษสำคัญอย่างยิ่ง เราจึงรวมมาให้คุณๆได้ฝึกท่องจำ พูดและสะกดจนนำไปสร้างเป็นประโยคในการสื่อสารสนทนาในชีวิตประจำวันได้

รวมคำศัพท์หมวดฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
farm ฟาร์ม ฟาร์ม
duck ดัค เป็ด
duckling ดัค คลิง ลูกเป็ด
pig พิก หมู
piglet พิก เลท ลูกหมู
cock ค็อค ไก่ตัวผู้
hen เฮน แม่ไก่
bull บูล วัวตัวผู้
cow คาว์ วัวตัวเมีย
calf คาล์ฟ ลูกวัว
goat โกท แพะ
scarecrow สแคร์ โคร หุ่นไล่กา
firewood ไฟ เออร์ วูด ฟืน
farmer ฟาร์ม เมอร์ ชาวนา
horse ฮอร์ส ม้า
sheep ชีพ แกะ
shepherdess เชฟ เฟิร์ดเดส หญิงเลี้ยงแกะ
sheepdog ชีพด็อก สุนัขเลี้ยงแกะ
milker มิล เคอร์ คนรีดนม
turkey เทอ คีย์ ไก่งวง
rake เรค คราด
sickle ซิค เคิล เคียว
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล อุปกรณ์ตัดเย็บชุดชายหญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้าเครื่องสำอางค์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลความหมาย

คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบินสายการบินเครื่องบินนักบิน ผู้โดยสาร พาสพอร์ทหนักสือเดินทาง แอร์โฮสเตส สถานที่ต่างๆสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน ท่าอากาศยาน