คำศัพท์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เกษตรกรรมภาษาอังกฤษปลูกไรปลูกสวน2
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับฟาร์มภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดการเกษตรกรรมการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ทำสวนทำไร่มี อุปกรณ์การเพาะปลูกทำไร่ทำสวนต่างก็มีคำศัพท์ที่เรียกแตกต่างกันออกไปวันนี้เรารวบรวมคำศัพท์หมวดการเกษตรกรรมมาให้คุณได้ฝึกกันวันนี้

คำศัพท์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์การเพาะปลูกเกษตรกรรมภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์หมวดฟาร์มเลี้ยงสัตว์ชาวนาปลูกข้าวภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษการปลูกไร่สวนฟาร์ม
รวมคำศัพท์เกี่ยวกับฟาร์มชาวนาชาวไร่เลี้ยงสัตว์ การเกษตรอุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ ประเภทของสัตว์ชาวนา การปลูกพืช เพราะมีคำศัพท์หลากหลายคำที่ให้เราท่องจำและคำศัพท์หมวดฟาร์มเกษตรกรก็เป็นอีกหมวดหนึ่งที่สำคัญอีกหมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษหนึ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร ข่าวธุรกิจการเพาะพันธุ์การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และการสนทนาต่างๆ นี่เองจึงทำให้คำศัพท์หมวดฟาร์มสัตว์ การเกษรกรรมภาษาอังกฤษสำคัญอย่างยิ่ง เราจึงรวมมาให้คุณๆได้ฝึกท่องจำ พูดและสะกดจนนำไปสร้างเป็นประโยคในการสื่อสารสนทนาในชีวิตประจำวันได้

รวมคำศัพท์หมวดฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
wheelbarrow วีลแบโร รถเข็นขนดิน
fertilizer เฟอ ทิไลเซอร์ ปุ๋ย
wheat วีท ข้าวสาลี
pail เพล ถังน้ำ
spade สเพด เสียม
coop คูพ สุ่มไก่
cart คาร์ท เกวียน
mud มัด โคลน
pond พอนด์ บ่อน้ำ
ladder แลด เดอร์ บันได
plow เพลา คันไถ
hoe โฮ จอบ
harvest ฮาร์ เวสท์ ผลผลิต
beehive บีไฮฟว์ รังผึ้ง
insecticide อินเซค ทิไซด์ ยาฆ่าแมลง
pitchfork พิช ฟอร์ด ส้อมเสียบฟาง
irrigation canal เออริเกชัน คะเนล คลองส่งน้ำ
henhouse เฮนเฮาซ์ เล้าไก่
furrow เฟอโร ร่องดิน
barn บาร์น ยุ้งข้าว
field ฟิลด์ ทุ่งนา
rice ไรซ์ ต้นข้าว
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้