คำศัพท์บริเวณเขตการก่อสร้างภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เขตการก่อสร้างภาษาอังกฤษ บริเวณการก่อสร้างตึกอาคาร ที่พักอาศัยต่างๆภาษาอังกฤษ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆในการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ต่างๆ คนที่ทำงานในเขตการก่อสร้างมีอะไรบ้าง วันนี้เราได้รวมคำศัพท์หมวดการก่อสร้างภาษาอังกฤษไว้ให้คุณๆพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลความหมายให้คุณได้ลองฝึกท่องและอ่านออกเสียงให้ถูกต้องจนสามารถนำไปสร้างเป็นประโยคภาษาอังกฤษสำหรีบการสนทนาและสื่อสารได้ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์เขตการก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้าง คนงานก่อสร้างภาษาอังกฤษ

สำหรับเขตการก่อสร้างนั้นเราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันเพราะเราจะพบเจอตึกอาคารและบ้านที่กำลังสร้างอยู่เพื่อใช้สำหรับำักอาศัยหรือทำออฟฟิศนั้นเอง เราสามารถนำคำศัพท์ไปประกอบการใช้ชีวิตประจำวันได้

รวมคำศัพท์บริเวณเขตการก่อสร้างภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
mason เมซัน ช่างก่ออิฐ
engineer เอนจิเนียร์ วิศวกร
foreman ฟอร์แมน หัวหน้าคนงาน
painter เพนเทอร์ ช่างทาสี
electrician อิเลคทริค เชียน ช่างไฟฟ้า
construction worker คอนสทรัคชั่น เวิร์คเคอร์ คนงานก่อสร้าง
welder เวลเดอร์ ช่างเชื่อมโลหะ
architect อาร์คิเทคท์ สถาปนิก
carpenter เคาร์เพนเทอร์ ้ ช่างไม
plumber พลัมเบอร์ ช่างประปา
scaffolding
สแคฟ โฟลดิง โครงนั่งร้าน
pickaxe
พิค แอคซ์ พลั่วสำหรับขุด
girder เกอร์เดอร์ คาน
plank
แพลงค์ ไม้กระดาน
cement ซีเมนท์ ปูนซีเมนต์
excavator เอคคะเวเทอร์ รถตักดิน
lift
ลิฟท์ ลิฟท์ขนวัสดุ
pile
ไพล์ เสาเข็ม
backhoe
แบคโฮ รถขุดเจาะ
brick
บริค ก้อนอิฐ
cement mixer
ซีเมนท์ มิคเซอร์ รถผสมปูน
bulldozer
บูล โดเซอร์ รถเกลี่ยดิน
steamroller สทีมโรเลอร์ รถบดถนน
sand
แซนด์ ทราย
plywoord
ไพล วูด ไม้อัด
steel rod
สทีล รอด เหล็กเส้น
helmet
เฮล เมทอ หมวกนิรภัย
plumb bob
พลัม บอบ ลูกดิ่ง
hook
ฮุค ตะขอเกี่ยว
sawdust
ซอดัสท์ ขี้เลื่อย
level
เลเวล ที่วัดระดับ
concrete post คอนครีท โพสท์ เสาคอนกรีท
crane เครน ปั่นจั่นยกของหนัก
construction site คอนสทรัคเจอร์ ไซท์ บริเวณก่อสร้าง
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล อุปกรณ์ตัดเย็บชุดชายหญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้าเครื่องสำอางค์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลความหมาย

คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบินสายการบินเครื่องบินนักบิน ผู้โดยสาร พาสพอร์ทหนักสือเดินทาง แอร์โฮสเตส สถานที่ต่างๆสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน ท่าอากาศยาน