คำศัพท์ค้าขายสินค้าธุรกิจออนไลน์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษการทำธุรกิจการค้าขายซื้อขายสินค้า

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจการค้าขายซื้อขายสินค้าภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการค้าขายซื้อขายสินค้าการทำธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารในโลกยุคปัจจุบันเป็นอย่างการเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราทุกคน การเลือกใช้คำศัพท์ในการสื่อสารที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องจำให้ได้และนำไปใช้สร้างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษให้ได้ การซื้อขายสินค้า ติดต่อประสานงานธุรกิจคำศัพท์นเฉพาะทางในด้านธุรกิจมีหลากหลายคำให้คุณได้จดจำ วันนี้เรารวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดธุรกิจและการค้าขายพร้อมคำอ่านคำแปลมาให้คุณได้ฝึกพูด อ่าน เขียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

รวมคำศัพท์หมวดธุรกิจการค้าขายสินค้าขายของภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
money มัน นี่ เงิน,จำนวนเงิน
rich ริช มั่งมี,รวย
poor พัว ยากจน
trade เทรด อาชีพ,ค้าขาย
business บิส ซิ เนส ธุรกิจ
commerce คอม-เมิซ การติดต่อ,คบค้า,พาณิชย์
factory แฟคทอรี่ โรงงาน
company คัมพานี่ บริษัท
lose ลูส ขาดทุน,แพ้,สูญ,สิ้น
profit พรอ ฟิท กำไร
cost ค็อซท์ ราคา,มูลค่า
expensive เอ็คเพ้นซีฟ ราคาแพง
inexpensive อิน เอ็ก เพ้นซีฟว์ ราคาถูก
total โท เทิล รวมทั้งหมด,ยอดรวม
change เชนจ์ เปลี่ยน,แลก,เงินทอน
small change สมอล เชนจ์ เงินทอน
Bath บาธ เงินบาท
dollar ดอล ลาร์ เหรียญ(อเมริกัน-ดอลลาร์)
bank แบ็งค์ ธนาคาร
revoke ริโวค์ เรียกกลับคืนมา,ถอน,ลบล้าง
bankrupt แบงค์ รัพท์ ล้มละลาย,คนล้มละลาย
store สโทร์ กอง,ร้านใหญ่ๆขายของถูกๆ
shop ช็อพ ร้านขายของ,ไปตลาด,โรงงาน
food shop ฟู้ด ช็อพ ร้านอาหาร
restaurant เรส เทอร์ รองท์ ภัตตาคาร
office ออฟ ฟิซ สำนักงาน,ที่ทำการ
buy บาย ซื้อ,ซื้อของ
sale เซล การขาย,จำนวนที่ขายได้
pay เพย์ ชำระ,ให้ค่าจ้าง,เงินเดือน
receive รีเซิฟ รับ,ต้อนรับ
borrow บอว์ โลว์ ยืม,ขอยืม,กู้
lend เล็นด ให้ยืม,ให้
loan โลน ให้กู้,เงินกู้
tax แท็คซ ภาษี,เก็บภาษี
interests อินเทอร์นเรสท์ซ ดอกเบี้ย
license ไล เซ็นซ อนุญาต,สิทธิ,ใบอนุญาต
luxury ลัคเชอร์รี่ ฟุ่มเฟือย,,น่าสบาย
economy อิโคโนมี่ ประหยัด,วิธีประหยัด
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล อุปกรณ์ตัดเย็บชุดชายหญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้าเครื่องสำอางค์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลความหมาย

คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบินสายการบินเครื่องบินนักบิน ผู้โดยสาร พาสพอร์ทหนักสือเดินทาง แอร์โฮสเตส สถานที่ต่างๆสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน ท่าอากาศยาน