คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดที่ทำงานออฟฟิศพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

สถานที่ทำงานภาษาอังกฤษคำศัพท์หมวดที่ทำงานภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดที่ทำงานภาษาอังกฤษเป็นอีกหมวดหนึ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้และท่องจำเพราะสถานที่ทำงานเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งต่างๆหรือการบริหารจัดการต่างๆภายในที่ทำงานต่างก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไป วันนี้เรารวบรวมคำศัพท์หมวดที่ทำงานมาให้คุณๆได้ฝึกสะกด เขียน พูดและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในทุกๆวัน

รวมคำศัพท์หมวดที่ทำงานภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
document ด็อค คิว เม้น เอกสาร
chairman แชร์ แมน ประธานบริษัท
clerk เคลิร์ค เสมียน
employee เอ็ม พลอย ยี่ ลูกจ้าง
executive เอ็ค เซ็ค คิว ทีฟ ผู้บริหาร
employer เอ็ม พลอย เยอร์ นายจ้าง
contract คอนแทรคท์ สัญญา
computer คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
colleague คอล ลีก เพื่อนร่วมงาน
office administrator ออฟฟิซ แอดมินิสเทรเทอร์ พนักงานธุรการ
appointment แอพ พอยท์ เม้นท์ การนัดหมาย
secretary เซค เครท ทา รี่ เลขานุการ
operator โอ เพอร์ เร เทอร์ พนักงานรับโทรศัพท์
assistant แอส ซิส เทินท์ ผู้ช่วย
calculator แคล คู เล เทอร์ เครื่องคิดเลข
calendar คาเลนดาร์ ปฏิทิน
boss บอส เจ้านาย
audit ออดิท การประเมินตรวจสอบ
resign รีไซน์ ลาออก
office hours ออฟฟิศ อาวเออร์ส เวลาทำการ
salary ซา ลา รี่ เงินเดือน
messenger แมส เซน เจอร์ คนส่งเอกสาร
meeting มีท ทิง การประชุม
manager เม เน เจอร์ ผู้จัดการ
human resources ฮิว แมน รีสอรส์ เซส ทรัพยากรมนุษย์
minutes มินิทส์ บันทึกการประชุม
overtime โอเว่อร์ ไทม์ งานนอกเวลา
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้