คำศัพท์ทวีปภูมิภาคภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ทวีปภูมิภาคภาษาอังกฤษเป็นอีกหมวดคำศัพท์หนึ่งที่เราควรท่องจำเพราะหมวดทวีปที่ตั้งตำแหน่งของประเทศต่างๆนั้นสำคัญต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันมาก เราจำเป็นต้องรู้ตำแหน่งภูมิภาค ภูมิประเทศของแต่งประเทศที่ตั้งอยู่ว่าอยู่ตำแหน่งใด มีทวีปอะไรบ้างในโลกนี้ วันนี้เรารวมคำศัพท์เกี่ยวกับทวีปที่ตำแหน่งภูมิภาคต่างๆให้คุณได้ฝึกกัน

รวมคำศัพท์ทวีปภูมิภาคภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
continents คอนทิเน้นท์ส ทวีป
africa แอฟ ฟริกา แอฟริกา
antarctica แอนทาร์ก ทิ ก้า แอนทาร์กทิก้า
asia เอเซีย เอเซีย
australia ออส เทร เลีย ออสเตรเลีย
europe ยุ โรป ยุโรป
north america นอร์ธ อเมริกา อเมริกาเหนือ
south america เซาธ์ อเมริกา อเมริกาใต้
north pole นอร์ธ โพล ขั้วโลกเหนือ
south pole เซาธ โพล ขั้วโลกใต้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสนามบินเครื่องบินเจ้าหน้าที่สายการบินทั้งหมดให้คุณได้เรียนท่องจำพูดและเขียนง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิงพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในร้านเสริมสวยอุปกรณ์ทำผมทำเล็บให้คุณฝึกใช้ง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับข่าวสารอุปกรณ์ภาษาอังกฤษการผลิตข่าวและคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยให้คุณได้ฝึกท่องจำง่ายๆ