คำศัพท์ทวีปภูมิภาคภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ทวีปภูมิภาคภาษาอังกฤษเป็นอีกหมวดคำศัพท์หนึ่งที่เราควรท่องจำเพราะหมวดทวีปที่ตั้งตำแหน่งของประเทศต่างๆนั้นสำคัญต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันมาก เราจำเป็นต้องรู้ตำแหน่งภูมิภาค ภูมิประเทศของแต่งประเทศที่ตั้งอยู่ว่าอยู่ตำแหน่งใด มีทวีปอะไรบ้างในโลกนี้ วันนี้เรารวมคำศัพท์เกี่ยวกับทวีปที่ตำแหน่งภูมิภาคต่างๆให้คุณได้ฝึกกัน

รวมคำศัพท์ทวีปภูมิภาคภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
continents คอนทิเน้นท์ส ทวีป
africa แอฟ ฟริกา แอฟริกา
antarctica แอนทาร์ก ทิ ก้า แอนทาร์กทิก้า
asia เอเซีย เอเซีย
australia ออส เทร เลีย ออสเตรเลีย
europe ยุ โรป ยุโรป
north america นอร์ธ อเมริกา อเมริกาเหนือ
south america เซาธ์ อเมริกา อเมริกาใต้
north pole นอร์ธ โพล ขั้วโลกเหนือ
south pole เซาธ โพล ขั้วโลกใต้
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล อุปกรณ์ตัดเย็บชุดชายหญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้าเครื่องสำอางค์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลความหมาย

คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบินสายการบินเครื่องบินนักบิน ผู้โดยสาร พาสพอร์ทหนักสือเดินทาง แอร์โฮสเตส สถานที่ต่างๆสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน ท่าอากาศยาน