คำศัพท์ทวีปภูมิภาคภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ทวีปภูมิภาคภาษาอังกฤษเป็นอีกหมวดคำศัพท์หนึ่งที่เราควรท่องจำเพราะหมวดทวีปที่ตั้งตำแหน่งของประเทศต่างๆนั้นสำคัญต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันมาก เราจำเป็นต้องรู้ตำแหน่งภูมิภาค ภูมิประเทศของแต่งประเทศที่ตั้งอยู่ว่าอยู่ตำแหน่งใด มีทวีปอะไรบ้างในโลกนี้ วันนี้เรารวมคำศัพท์เกี่ยวกับทวีปที่ตำแหน่งภูมิภาคต่างๆให้คุณได้ฝึกกัน

รวมคำศัพท์ทวีปภูมิภาคภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
continents คอนทิเน้นท์ส ทวีป
africa แอฟ ฟริกา แอฟริกา
antarctica แอนทาร์ก ทิ ก้า แอนทาร์กทิก้า
asia เอเซีย เอเซีย
australia ออส เทร เลีย ออสเตรเลีย
europe ยุ โรป ยุโรป
north america นอร์ธ อเมริกา อเมริกาเหนือ
south america เซาธ์ อเมริกา อเมริกาใต้
north pole นอร์ธ โพล ขั้วโลกเหนือ
south pole เซาธ โพล ขั้วโลกใต้
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้