คำศัพท์ทวีปภูมิภาคภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ทวีปภูมิภาคภาษาอังกฤษเป็นอีกหมวดคำศัพท์หนึ่งที่เราควรท่องจำเพราะหมวดทวีปที่ตั้งตำแหน่งของประเทศต่างๆนั้นสำคัญต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันมาก เราจำเป็นต้องรู้ตำแหน่งภูมิภาค ภูมิประเทศของแต่งประเทศที่ตั้งอยู่ว่าอยู่ตำแหน่งใด มีทวีปอะไรบ้างในโลกนี้ วันนี้เรารวมคำศัพท์เกี่ยวกับทวีปที่ตำแหน่งภูมิภาคต่างๆให้คุณได้ฝึกกัน

รวมคำศัพท์ทวีปภูมิภาคภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
continents คอนทิเน้นท์ส ทวีป
africa แอฟ ฟริกา แอฟริกา
antarctica แอนทาร์ก ทิ ก้า แอนทาร์กทิก้า
asia เอเซีย เอเซีย
australia ออส เทร เลีย ออสเตรเลีย
europe ยุ โรป ยุโรป
north america นอร์ธ อเมริกา อเมริกาเหนือ
south america เซาธ์ อเมริกา อเมริกาใต้
north pole นอร์ธ โพล ขั้วโลกเหนือ
south pole เซาธ โพล ขั้วโลกใต้
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดรถยนต์ยานพาหนะภาษาอังกฤษ คำศัพท์รถยนต์ย …

คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์หมวดนั่งเล่นภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่นให้คุณได้ฝึกท่องอ่านพูดและเขียนสร้างเป็นประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษหลายชนิดให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและสนทนาในชีวิตประจำวันได้