คำศัพท์ทรงผมลักษณะผมภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดทรงผมลักษณะผมภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ทรงผมลักษณะผมภาษาอังกฤษคำศัพท์หมวดทรงผมลักษณะผมภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดทรงผมลักษณะผมภาษาอังกฤษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งประจำกายของเราทุกคนอยู่แล้วทุกคน ลักษณะผมการตกแต่งทรงผมก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นลักษณะเส้นผม สีสันต่างๆ คำศัพท์จึงแตกต่างกันออกไปและจำเป็นที่เราจะต้องฝึกสะกดอ่านพูดและท่องจำจนสามารถนำไปสร้างเป็นประโยคสนทนาได้วันนี้เราได้รวบรวมคำศัพท์หมวดผมและลักษณะผมเป็นภาษาอังกฤษมาไว้ให้คุณได้ฝึกเรียนรู้กัน

รวมคำศัพท์หมวดทรงผมลักษณะผมภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
crew cut ครู คัท ผมเกรียน
bobtail บ๊อบเทลล์ ผมหางม้า
fringe hair ฟริงก์ แฮร์ ผมหน้าม้า
straight hair สเตรท์ แฮร์ ผมตรง
permed hair เพิร์ม แฮร์ ผมดัด
curly hair เคอร์รี่ แฮร์ ผมหยิก
afro แอฟโร ทรงผมคนผิวดำลักษณะฟู
bangs แบงส์ ผมหน้าม้า
sideburn ไซด์เบิร์น จอน
highlights ไฮไลท์ ไฮไลท์สีที่ผม
wavy hair เวฟวี่ แฮร์ ผมเป็นลอน
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้