คำศัพท์ภาษาอังกฤษดวงดาวเคราะห์โลกจักรวาล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ดาวเคราะห์จักรวาลอวกาศโลกภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดดวงดาวเคราะห์ อวกาศ โลก จักรวาลต่างๆสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดดาวเคราะห์ จักรวาล และโลกเราต่างก็ต้องใช้สนทนาในทุกๆวันเช่นบทสนทนาเกี่ยวกับข่าวสาร หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งเราจำเป็นต้องท่องจำคำศัพท์หมวดนี้ให้ได้เพราะมีหลายคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เฉพาะเรียกดาวแต่ละดวงที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เรารวบรวมคำศัพท์หมวดดาวเคราะห์และจักรวาลโลกมาให้คุณๆได้เรียนรู้พร้อมคำอ่านตัวสะกดและคำอ่านออกเสียง รวมถึงความหมายคำแปลให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสร้างประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษ 2 คนได้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

รวมคำศัพท์ดวงดาวเคราะห์จักรวาลอวกาศและโลกภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
rocket ร็อคเค็ท จรวด
space station สเพช สะเทชั่น สถานีอวกาศ
asteroid แอสสะเทอร์รอยด์ ดาวเคราะห์น้อย
alien เอเลี่ยน มนุษย์ต่างดาว
sun ซัน พระอาทิตย์
mercury เมอร์ คิวรี่ ดาวศุกร์
venus วีนัส ดาวศุกร์
earth เอิร์ธ โลก
mars มาร์ซ ดาวอังคาร
comet คัมมิท ดาวหาง
meteor มี ทิ เออร์ ดาวตก
meteorites มีทิโอะไรท์ส อุกกาบาต
pleiades พลี อะ ดีซ กลุ่มดาวลูกไก่
little bear ลิทเทิล แบร์ กลุ่มดาวหมีน้อย
milky way มิลคี้ เวย์ ทางช้างเผือก
jupiter จูพิเทอร์ ดาวพฤหัสบดี
saturn แซท เทิร์น ดาวเสาร์
uranus ยูเรนัส ดาวยูเรนัส
neptune เน็พจูน ดาวเน็ปจูน
moon มูน ดวงจันทร์
lunar eclipse ลูนาร์ อิ คลิพซ์ จันทรทุปราคา
orbit ออบิท วงโคจร
star สทาร์ ดวงดาว
solar eclipse โซ ลาร์ อิ คลิพซ์ สุริยุปราคา
north star นอรธ์ สทาร์ ดาวเหนือ
constellation คอนสเทล เล ชั่น กลุ่มดาว
space shuttle สเพ็ซ ชัทเทิล กระสวยอวกาศ
spacecraft สเพ็ซ คราฟท์ ยานอวกาศ
astronaut แอส โทรน๊อท มนุษยอวกาศ
space suit สเพซ ซูท ชุดอวกาศ
radio telescope เรดิโอเทเลสะโคป เครื่องรับคลื่นวิทยุ
launch pad ล็อนซ์ แพด ฐานปล่อยจรวด
space สเพ็ช อวกาศ
universe ยูนิเวิร์ส จักรวาล
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล อุปกรณ์ตัดเย็บชุดชายหญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้าเครื่องสำอางค์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลความหมาย

คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบินสายการบินเครื่องบินนักบิน ผู้โดยสาร พาสพอร์ทหนักสือเดินทาง แอร์โฮสเตส สถานที่ต่างๆสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน ท่าอากาศยาน