คำศัพท์ชื่อวิชาเรียนภาษาอังกฤษ รายชื่อวิชาสาขาภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ชื่อวิชาเรียนภาษาอังกฤษ รายชื่อวิชาสาขาภาษาอังกฤษหมวดวิชาต่างๆที่เราเรียนเป็นประจำตั้งแต่ชั้นประถมวันนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ชื่อเรียกวิชาเรียนภาษาอังกฤษให้คุณได้หัดท่องและอ่านออกเสียงเพื่อนำไปใช้สร้างประโยคและพูดสนทนาอย่างถูกต้องง่ายๆด้วยตัวเอง เราทุกคนต่างผ่านการเรียนวิชาต่างๆในชั้นต่างๆที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นวิชาเลข คณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพละ วิชาแนะแนว ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าเราได้เรียนวิชาเหล่านี้าแล้วทั้งสิ้น การท่องคำศัพท์รายชื่อวิชาเรียนภาษาอังกฤษจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะได้เรียกชื่อวิชาได้อย่างถูกต้อง

รวมคำศัพท์ชื่อวิชาเรียนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
biology ไบโอโลจี ชีววิทยา
geography จีโอกราพฟี ภูมิศาสตร์
history ฮิสทรี ประวัติศาสตร์
science ไซเอินส์ วิทยาศาสตร์
art อาร์ท ศิลปะ
chemistry เคมิสทรี เคมี
calculus แคลคิวลัส แคลคูลัส
english อิงค์ลิช ภาษาอังกฤษ
french เฟรนซ ภาษาฝรั่งเศส
physics ฟิสสิคส์ ฟิสิกส์
sociology โซซีออลโลจี สังคมศาสตร์
trigonometry ทริกกะนอมมิทรี ตรีโกณมิติ
algebra แอลจะบระ พีชคณิต
drawing ดรอว์อิง วาดเขียน
health education เฮล เอดุเคชั่น สุขศึกษา
phycical education ฟิสซิเคิล เอดุเคชั่น พลศึกษา
mathematics แมชเมติคส์ คณิตศาสตร์
accounting แอคเคานท์ทิงค์ บัญชี
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล อุปกรณ์ตัดเย็บชุดชายหญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้าเครื่องสำอางค์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลความหมาย

คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบินสายการบินเครื่องบินนักบิน ผู้โดยสาร พาสพอร์ทหนักสือเดินทาง แอร์โฮสเตส สถานที่ต่างๆสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน ท่าอากาศยาน