คำศัพท์ชื่อประเทศภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ชื่อประเทศภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล อีกหนึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวันที่คุณควรจำเป็นต้องท่องคำศัพท์หมวดชื่อประเทศให้ได้เพราะเราต่างก็ได้ยินจากข่าวสารต่างๆ เรื่องราวการสื่อสารทั่วโลกใบนี้ หรือการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือองค์กรต่างก็จำเป็นต้องรู้คำศัพท์ชื่อประเทศทั้งสิ้น การเรียนรู้คำศัพท์ชื่อประเทศต่างๆในโลกและฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องไม่ยาก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชื่อประเทศที่สำคัญ พร้อมทั้งคำอ่านและตัวสะกด สระของแต่ละคำให้คุณได้ฝึกอ่านและท่องเองได้ง่ายๆ เรารวมคำศัพท์ชื่อประเทศ A-Z มาไว้ให้คุณที่นี่แล้ว

รวมคำศัพท์ชื่อประเทศภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
Albania แอลบาเนียร์ ประเทศแอลบาเนียร์
America อะเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
Australia ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
Brunei บรูไน ประเทษบรูไน
Brugeria บัลแกเรีย ประเทศบัลแกเรีย
Burmar เบอมะ ประเทศพม่า
Cambodia แคมโบเดีย ประเทศกัมพูชา
China ไชน่า ประเทศไชน่า
Canada แคนาดา ประเทศแคนาดา
Denmark เดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก
Egypt อีจิพท์ ประเทศอียิป
England อิงค์ เลินด์ ประเทศอังกฤษ
Finland ฟินแลนด์ ประเทศฟินแลนด์
France ฟรานซ์ ประเทศฝรั่งเศส
India อินเดีย ประเทศอินเดีย
Italy อิททาลี่ ประเทศอิตตาลี่
Japan เจแปน ประเทศญี่ปุ่น
Korea โคเรีย ประเทศเกาหลี
Laos ลาวส์ ประเทศลาว
Malaysia มาเลย์เซีย ประเทศมาเลเซีย
New Zealand นิว ซีเลินด์ ประเทศนิวซีแลนด์
Nigeria ไน จีเรีย ประเทศไนจีเรีย
Philippines ฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์
Singapore สิงคะโพร์ ประเทศสิงคโปร์
Spain สเปน ประเทศสเปน
Thailand ไท เลินด์ ประเทศไทย
Vietnam เวียทนาม ประเทศเวียดนาม
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้