คำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษ การกระทำภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษ การกระทำภาษาอังกฤษ มีหลายคำที่เราทำเป็นประจำในทุกๆวัน เราควรจะท่องจำให้ขึ้นใจและฝึกอ่านออกเสียงพูดได้อย่างชัดเจนและสามารถเอาไปสร้างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันได้ วันนี้เราได้รวมคำศัพท์หมวดคำกริยาภาษาอังกฤษมาให้คุณๆได้ฝึกท่องและเขียน พูดไปพร้อมๆกับเราเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้

รวมคำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
carry แคร์รี่ แบก
mark มาร์ค ทำเครื่องหมาย
talk ทอลค์ พูด คุย
meet มีท พบปะ
sing ซิง ร้องเพลง
sleep สลีป นอน
play เพลย์ เล่น
cry คราย ร้องไห้
laugh ลาฟ หัวเราะ
dance แดนซ์ เต้นรำ
turn เทิร์น กลับ
blow โบล เป่า
pray เพรย์ สวดอ้อนวอน
weep วีพ ร้องไห้
sell เซลล์ ขาย
travel เทรเวล เดินทาง
build บิลด์ สร้าง
try ไทลด์ พยายาม
start สตาร์ด เริ่มต้น
stop สท็อป หยุด
fly ฟลาย บิน
learn เลิรน์ เรียน
keep คีพ เก็บรักษา
watch ว๊อทช ดู
fight ไฟท์ ต่อสู้
save เซฟ ช่วยให้รอด
drive ไดรว์ ขับขี่
hold โฮลด์ ถือ
divide ดี ไวด์ แบ่ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสนามบินเครื่องบินพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสนามบินเครื่องบินเจ้าหน้าที่สายการบินทั้งหมดให้คุณได้เรียนท่องจำพูดและเขียนง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร้านเสริมสวยร้านทำผมทำเล็บผู้หญิงพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในร้านเสริมสวยอุปกรณ์ทำผมทำเล็บให้คุณฝึกใช้ง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดข่าวสารพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับข่าวสารอุปกรณ์ภาษาอังกฤษการผลิตข่าวและคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยให้คุณได้ฝึกท่องจำง่ายๆ