คำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษ การกระทำภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษ การกระทำภาษาอังกฤษ มีหลายคำที่เราทำเป็นประจำในทุกๆวัน เราควรจะท่องจำให้ขึ้นใจและฝึกอ่านออกเสียงพูดได้อย่างชัดเจนและสามารถเอาไปสร้างประโยคสนทนาในชีวิตประจำวันได้ วันนี้เราได้รวมคำศัพท์หมวดคำกริยาภาษาอังกฤษมาให้คุณๆได้ฝึกท่องและเขียน พูดไปพร้อมๆกับเราเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้

รวมคำศัพท์คำกริยาภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
carry แคร์รี่ แบก
mark มาร์ค ทำเครื่องหมาย
talk ทอลค์ พูด คุย
meet มีท พบปะ
sing ซิง ร้องเพลง
sleep สลีป นอน
play เพลย์ เล่น
cry คราย ร้องไห้
laugh ลาฟ หัวเราะ
dance แดนซ์ เต้นรำ
turn เทิร์น กลับ
blow โบล เป่า
pray เพรย์ สวดอ้อนวอน
weep วีพ ร้องไห้
sell เซลล์ ขาย
travel เทรเวล เดินทาง
build บิลด์ สร้าง
try ไทลด์ พยายาม
start สตาร์ด เริ่มต้น
stop สท็อป หยุด
fly ฟลาย บิน
learn เลิรน์ เรียน
keep คีพ เก็บรักษา
watch ว๊อทช ดู
fight ไฟท์ ต่อสู้
save เซฟ ช่วยให้รอด
drive ไดรว์ ขับขี่
hold โฮลด์ ถือ
divide ดี ไวด์ แบ่ง
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าอุปกรณ์เย็บผ้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล อุปกรณ์ตัดเย็บชุดชายหญิงพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เครื่องสำอางค์อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องแต่งหน้าเครื่องสำอางค์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลความหมาย

คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเครื่องบินนักบินผู้โดยสารภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบินสายการบินเครื่องบินนักบิน ผู้โดยสาร พาสพอร์ทหนักสือเดินทาง แอร์โฮสเตส สถานที่ต่างๆสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน ท่าอากาศยาน