ฝึกท่องคำศัพท์หมวดกิจวัตรประจำวันภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์กิจวัตรประจำวันภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้ฝึกท่องและอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง การดำเนินกิจวัตรประจำวันแต่ละคนต้องดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันและสม่ำเสมอวันนี้เลยนำคำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันภาษาอังกฤษมาให้ได้ฝึกอ่านออกเสียงและท่องจำกันพร้อมความหมายคำแปลง่ายๆอย่างถูกต้อง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษกิจวัตรประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปล

กิจวัตรประจำวันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่ทุกวันเป็นประจำวันอยู่แล้วเช่นการตื่นนอน การกิน การไปทำงาน ไปเรียน ออกกำลังกาย เข้าเรียน เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันและจำเป็นมากที่เราจำต้องจำและมั่นท่องคำศัพท์ให้ได้และหัดอ่านออกเสียงพร้อมฝึกสะกดคำอย่างถูกต้องได้ง่ายๆ

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
wake up เวค-อัพ ตื่นนอน/รู้สึกตัว
get up เก็ต-อัพ ตื่นนอน, ลุกขึ้น
breakfast เบรค-ฟาสท์ อาหารเช้า
brunch บรานซ์ อาหารเข้า
lunch ลันช์ อาหารกลางวัน
dinner ดิน-เนอะ อาหารเย็น
shower ชาว-เวอะ อาบน้ำ
dressed up เดรสด-อัพ แต่งตัว
early เออร์-ลี่ แต่เช้า, ก่อน
late เลท์ ช้า, สาย, ดึก
activities แอค-ทิ-วิ-ทิซ์ กิจกรรม
routine รู-ทีน กิจวัตรประจำวัน
hobby ฮอบ -บี้ งานอดิเรก
Study สะ-ตัด-ดี้ เรียนหนังสือ
exercise เอ็ก-เซอร์-ไซส์ ออกกำลังกาย
leave home ลีฟ-โฮม ออกจากบ้าน
go to school โก-ทู-สะคูล ไปโรงเรียน
go to office โก-ท-ออฟ-ฟิศ ไปออฟฟิศ
go to work โก-ทู-เวิร์ค ไปทำงาน
arrive at college แอร์-ไลฟ์-แอท-คอลเลจ ไปถึงวิทยาลัย
arrive home แอร์-ไลฟ์-โฮม กลับถึงบ้าน
spare time สะ-แปร์-ไทม์ เวลาว่าง
go to bed โก-ทู-เบด เข้านอน
go to sleep โก-ทู-สะ-ลีป เข้านอน
sleep สะลีฟ นอนหลับ
weekend วีค-เอนท์ วันหยุดสุดสัปดาห์
working เวิร์ค -กิ้ง ทำงาน
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้