คำศัพท์การจราจรภาษาอังกฤษ กฎจราจร สัญญานไฟป้ายเตือนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

การจราจร ป้ายเตือน สัญญานไฟจราจร ปฏิบัติตามกฎจราจร ภาษาอังกฤษให้คุณได้ฝึกท่องจำ เขียน และพูดได้อย่างชัดเจน สำหรับการจราจรแล้วนั้นเราจำเป็นต้องท่องและเรียนรู้หัดจำคำศัพท์หมวดนี้เพราะเราต้องเดินทางในชีวิตประจำวันเพื่อไปเรียน ไปทำงานตามสถานที่ต่างๆการดูสัญญาณจราจร การปฏิบัติตามกฎจราจรให้ถูกต้องและเรียกให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากไม่ว่าจะเป็นป้าย สัญญานไฟจราจร กฎจราจรต่างๆ เพื่อการขับรถ และการสื่อสารที่ถูกต้อง วันนี้เราได้รวบรวมคำศัพท์การจราจรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลความหมายอย่างถูกต้อง

รวมคำศัพท์การจราจร กฎจราจร สัญญานไฟป้ายเตือนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
stop สท็อพ หยุด
start สตาร์ด เริ่มต้น
turn left เทิร์น เลฟ เลี้ยวซ้าย
turn right เทิร์น ไลท์ เลี้ยวขวา
straight on สเทรท ออน ตรงไป
tram แทรม รถราง
tramway แทรมเวย์ รางรถ
track แทรค ทางรถไฟ
bus บัส รถประจำทาง
taxi แท็กซี่ แท็กซี่
vehicles วีฮิเคิลส์ ยานพาหนะ
motorcycle โมเตอร์ไซเคิล จักรยานยนต์
scooter สกู้ทเทอร์ รถสกู้ดเตอร์
bicycle ไบซิเคิล รถจักรยาน
rickshaw ริคซอร์ รถลาก
traffic light แทรฟฟิก ไลท์ สัญญานไฟจราจร
side walk ไซด์ วอร์ค ทางเท้า
traffice police แทรฟฟิก โพลิส ตำรวจจราจร
highway ไฮท์เวย์ ทางหลวง
suburban district ซับเบอร์บาน ดิสทริคท์ ชานเมือง
rural district รูเริล ดิสทริคท์ ต่างจังหวัด
urban district เออร์บาน ดิสทริคท์ เขตเมือง
countryside คันทรี่ไซด์ ชนบท
town ทาว์น เมือง
parking place พาร์คิ้ง เพลส ที่จอดรถ
no entry โน เอนทรี ห้ามเข้า
two way traffic ทูเวย์ แทรฟฟิก เดินรถสวนทางกัน
one way traffic วัน เวย์ เดินรถทางเดียว
sign ไซน์ ป้าย
bus stop บัส สท็อป ป้ายหยุดรถประจำทาง
taxi stand แท็กซี่ สแทนด์ จุดจอดรถแท็กซี่เพื่อรับผู้โดยสาร
main street เมน สตรีท ถนนสายหลัก
thoroughfare เธอโรแฟร ถนนในเมือง
by street บาย สตรีท ทางอ้อม
shortcut ชอร์ทคัท ทางลัด
roundabout ราว์นดอะเบาท์ วงเวียน
motorway มอเทอร์เวย์ ทางหลวงพิเศษ
expressway เอ็กส เพลส เวย์ ทางด่วน
bypass บาย พาส ถนนเลี่ยงเมือง
lane เลน ตรอก ซอย
dual carriage way end ดูเอิล แคริจ เว เอนด์ สิ้นสุดทางคู่ขนาน
dual carriage way ahead ดูเอิล แคริจ เว อะเฮด เริ่มต้นทางคู่ขนาน
junction จังชั่น ทางแยก
traffic light intersection แทรฟฟิก ไลท์ อินเทอร์เซกชั่น สี่แยกไฟจราจร
คำศัพท์หมวดคู่รักการแต่งงานภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ความรักคู่รักการแต่งงานภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ความรักคู่รักการแต่งงานภาษาอังกฤษรวมคำศัพท์คู่รักการแต่งงานการหมั้นภาษาอังกฤษพร้อมตัวสะกดให้คุณฝึกท่องเขียนและพูดใช้ในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดห้างสรรพสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษสินค้าเครื่องใช้แผนกต่างๆพนักงานอาชีพภาษาอังกฤษให้คุณได้ฝึก

คำศัพท์สวนและต้นไม้ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์สวนต้นไม้ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์สวนต้นไม้ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดสวนต้นไม้แมลงและอุปกรณ์ต่างๆในสวนภาษาอังกฤษให้คุณได้ฝึกอ่านท่องพูดและสนทนาได้