คำศัพท์การกระทำกริยาการทำสิ่งต่างๆภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์การกระทำภาษาอังกฤษ กริยาการลงมือทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของเราทุกสิ่งเป็นคำศัพท์ที่เราต้องกระทำทุกๆวัน เช่นการกิน การเดิน การวิ่ง และกริยาอื่นๆอีกหลายแบบจึงจำเป็นที่คุณต้องฝึกท่องจำและอ่านเขียนและออกเสียงให้ได้ วันนี้จึงรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดการกระทำมาให้คุณได้ฝึกท่องจำ และสามารถนำไปใช้พูดสนทนา สร้างเป็นประโยคสนทนาภาษาอังกฤษสื่อสารได้ด้วยตัวเอง

รวมคำศัพท์การกระทำ กริยาการกระทำ actionภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
relation รีเลชั่น ความสัมพันธ์
action แอดชั่น การกระทำ
smile สไมล์ ยิ้ม
cry คราย ร้องไห้
think ธิงค์ คิด
listen ลิสเซิน ฟัง
laugh ลาฟ หัวเราะ
catch แคทช จับ
throw โธรว์ ขว้าง
paint เพนท์ ระบายสี
write ไรท์ เขียน
chop ช็อพ สับ
cut คัท ตัด
eat อีท กิน
talk ทอลค์ พูด
dig ดิก ขุด
carry แครริ่ง ถือ แบก
break เบรค ทำแตก
drink ดริงค์ ดื่ม
make เมค ทำ
jump จัมพ์ กระโดด
crawl ครอล คลาน
dance แดนซ์ เต้นรำ
wash วอช ล้าง
knit นิท ถักไหมพรม
play เพลย์ เล่น
watch วอทช์ เฝ้าดู
climb ไคลบ์ ไต่ ปืน
fight ไฟท์ ต่อสู้
sleep สลีพ นอน
take เทค หยิบ
skip สคิพ กระโดดเชือก
sew โซ เย็บผ้า
wait เวท รอคอย
cook คุ๊ก ทำครัว
hide ไฮด์ ซ่อน
buy บาย ซื้อ
read รีด อ่าน
sing ซิงค์ ร้องเพลง
pull พูล ดึง
fall ฟอล ล้ม
walk ว๊อค เดิน
run รัน วิ่ง
sit ซิท นั่ง
push พุช ผลัก ดัน
sweep สวีพ กวาด
pick พิค เก็บ
blow โบล เป้า
คำศัพท์หมวดคู่รักการแต่งงานภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ความรักคู่รักการแต่งงานภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ความรักคู่รักการแต่งงานภาษาอังกฤษรวมคำศัพท์คู่รักการแต่งงานการหมั้นภาษาอังกฤษพร้อมตัวสะกดให้คุณฝึกท่องเขียนและพูดใช้ในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดห้างสรรพสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษสินค้าเครื่องใช้แผนกต่างๆพนักงานอาชีพภาษาอังกฤษให้คุณได้ฝึก

คำศัพท์สวนและต้นไม้ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์สวนต้นไม้ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์สวนต้นไม้ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดสวนต้นไม้แมลงและอุปกรณ์ต่างๆในสวนภาษาอังกฤษให้คุณได้ฝึกอ่านท่องพูดและสนทนาได้