รวม verb แท้ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกริยาการกระทำต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกวันๆเช่นการนอน การกิน การเดิน ซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่ทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราต้องหัดฝึกหัดและท่องจำให้ได้และลองฝึกพูดหัดออกเสียงในแต่ละคำเพื่อที่จะนำไปใช้ได้จริงส่วนเรื่องความหมายของแต่ละคำจำไม่ยากเพราะเราคุ้นเคยอยู่แล้ว

การเริ่มฝึกจำนั้นลองเวลาเราทำสิ่งใดอยู่ลองคิดถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นๆดูจะช่วยให้เราจำได้ง่ายมากขึ้นเช่น ถ้าเรากำลังจะอ่านหนังสือ ให้เรานึกถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าอ่านซึ่งคำว่าอ่านภาษาอังกฤษคือ Read อ่านว่า รีดด์ แปลว่าอ่าน แบบนี้ก็จะช่วยให้จำได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นลองฝึกท่องกันดูนะจ้ะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกริยาการกระทำภาษาอังกฤษ actionพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
comb โคมบ์ หวีผม
cook คุค ทำอาหาร
cough คอฟ ไอ
count เคานท์ นับ
crawl ครอวล์ คลาน
creep ครีพ คลาน
cry คราย ร้องไห้
cut คัท ตัด
dance แดนซ์ เต้นรำ
dig ดิก ขุด
dream ดรีม ฝัน
dress เดรส แต่งตัว
drink ดริงค์ ดื่ม
dust ดัสท์ ปัดฝุ่น
bite ไบท์ กัด
blow โบลว เป่า
break เบรก ทำแตก
brush บรัช แปรง
brush  the  teeth บรัช-เธอะ-ทีธ แปรงฟัน
build บิวด์ สร้าง
carry แครี่ หิ้ว
catch แคทช์ จับ
chase เชส ไล่จับ
chew ชูว์ เคี้ยว
chop ชอพ หั่น
clap แคลพ ปรบมือ
clean คลีน ทำความสะอาด
climb ไคลมบ์ ปีน
eat อีท กิน
exercise เอก-เซอร์-ไซส์ ออกกำลังกาย
fall ฟอลล์ ล้ม
fight ไฟท์ ต่อสู้
get  off  the  bus เกท-ออฟ-เธอะ-บัส ลงรถประจำทาง
get  on  the  bus เกท-ออน-เธอะ-บัส ขึ้นรถประจำทาง
get  up เกท-อัพ ตื่นนอน
go  to  bed โก-ทู-เบด เข้านอน
hear เฮียร์ ได้ยิน
hide ไฮด์ ซ่อน
hit ฮิท ตี
hold โฮลด์ ถือ
hug ฮัก กอด
iron ไอ-ออน รีดผ้า
jump จัมพ์ กระโดด
kick คิค เตะ
kiss คิส จูบ, หอมแก้ม
laugh ลาฟ หัวเราะ
lick ลิค เลีย
listen ลิส-เซิน ฟัง
listen  to  the  radio ลิส-เซิน  ทู  เธอะ  เร-ดิ-โอ ฟังวิทยุ
look ลุค มองดู
look  after ลุค  อาฟ-เทอร์ ดูแล
love เลิฟว์ รัก
make  love เมค-เลิฟว์ ร่วมรัก, มีเพศสัมพันธ์
pick พิค หยิบ
play เพลย์ เล่น
play  the  guitar เพลย์-เธอะ-กี-ทาร์ เล่นกีตาร์
point พ้อยนท์ ชี้
pour พอร์ ริน
pull พูลล์ ดึง
push พุช เข็น, ผลัก
put  on  makeup พุท-ออน-เมค-อัพ แต่งหน้า
read รีด อ่าน
ride ไรด์ ขี่
run รัน วิ่ง
set  the  table เซท  เธอะ เท-เบิล จัดโต๊ะอาหาร
sew ซิว เย็บผ้า
shave เชฟว์ โกนหนวด
shout เชาท์ ตะโกน
sing ซิง ร้องเพลง
sit ซิท นั่ง
sleep สะ-ลีพ นอนหลับ
slip สะ-ลิพ ลื่นไถล
smile สะ-ไมล์ ยิ้ม
spray สะ-เพรย์ ฉีดพ่น
stand สะ-แทนด์ ยืน
study สะ-ทัด-ดี ศึกษา
sweep สะ-วีพ ปัดกวาด
switch  off  the  light สะ-วิทช์  ออฟ  เธอะ-ไลท์ ปิดไฟ
switch  on  the  light สะ-วิทช์  ออน  เธอะ-ไลท์ เปิดไฟ
take เทค เอา, เอามา
take  a  bath เทค-อะ-บาธ อาบน้ำ
take  a  shower เทค-อะ-ชาว-เวอร์ อานน้ำฝักบัว
talk ทอล์ค พูดคุย
thank แธงค์ ขอบคุณ
think ธิงค์ คิด
throw โธรว ขว้าง
touch ทัช แตะ
vacuum แวค-คัม ทำความสะอาด
ด้วยเครื่องดูดฝุ่น
vanish แว-นิช หายไป
walk วอล์ค เดิน
wash วอช ล้าง
watch วอทช์ ดู
watch  TV วอทช์-ที-วี ดูโทรทัศน์
wear แวร์ สวมใส่
whip วิพ โบย, ลงแส้
whisper วิส-เพอร์ กระซิบ
write ไรท์ เขียน
swear สะ-แวร์ สาบาน
promise พรอมิส สัญญา
desire ดี-ไซร์ ปรารถนา
dedicate เดดิเคท อุทิศ, ทุ่มเท
bake เบค อบ
bake  the  cake เบค-เธอะ-เคค อบขนมเค้ก
buckle  the  belt บัค-เคิล  เธอะ  เบลท์ รัดเข็มขัด
button  the  shirt บัท-เทิน  เธอะ  เชิร์ท ติดกระดุมเสื้อ
clean  up  the  room คลีน  อัพ  เธอะ  รูม ทำความสะอาดห้อง
do  homework ดู  โฮม-เวิร์ค ทำการบ้าน
draw ดรอว์ วาด
draw  the  picture ดรอว์-เธอะ-พิค-เชอร์ วาดรูป
dust  the  ceiling ดัสท-เธอะ-ซีล-ลิง กวาดหยากไย่เพดาน
fasten  the  seat  belt ฟาส-เทิน-เธอะ-ซีท-เบลท์ คาดเข็มขัดนิรภัย
fasten  the  shoes ฟาส-เทิน-เธอะ-ชูส์ ผูกเชือกรองเท้า
feed  the  cat ฟีด-เธอะ-แคท ให้อาหารแมว
floss  the  teeth ฟลอส-เธอะ-ทีธ ทำความสะอาดฟัน
ด้วยไหมขัดฟัน
fold  the  cloths โฟลด์-เธอะ-โคลธซ์ พับผ้า
get  dressed เกท-เดรสด์ ใส่เสื้อผ้า
get  undressed เกท-อัน-เดรสด์ ถอดเสื้อผ้า
have  breakfast แฮฟว์-เบรก-ฟาสท์ รับประทานอาหารเช้า
have  dinner แฮฟว์-ดิน-เนอร์ รับประทานอาหารเย็น
have  lunch แฮฟว์-ลันช์ รับประทานอาหารกลางวัน
iron  the  cloth ไอ-ออน เธอะ-โคลธ รีดผ้า
make  the  bed เมค-เธอะ-เบด จัดที่นอน
pick  up  the  phone พิค-อัพ-เธอะ-โฟน รับโทรศัพท์
play  tennis เพลย์-เทน-นิส เล่นเทนนิส
practice  the  piano แพรค-ทิช-เธอะ-เพีย-โน ฝึกเล่นเปียโน
press  the  numbers เพรส-เธอะ-นัม-เบอร์ส กดหมายเลขโทรศัพท์
put  on  the  shirt พุท-ออน-เธอะ-เชิร์ท ใส่เสื้อ
put  on  the  shoes พุท-ออน-เธอะ-ชูส์ ใส่รองเท้า
put  on  the  socks พุท-ออน-เธอะ-ซอคส์ ใส่ถุงเท้า
ride  the  bicycle ไรด์-เธอะ-ไบ-ซิ-เคิล ขี่จักรยาน
shine  the  mirror ไชน์  เธอะ  มิ-เรอร์ เช็ดกระจก
snap  the  fingers สะ-แนพ เธอะ ฟิง-เกอร์ส ดีดนิ้ว
sweep  the  floor สะ-วีพ เธอะ ฟลอร์ กวาดพื้น
swim สะ-วิม ว่ายน้ำ
take  off  the  shoes เทค-ออฟ-เธอะ-ชูส์ ถอดรองเท้า
take  off  the  socks เทค-ออฟ-เธอะ-ซอคส์ ถอดถุงเท้า
vacuum  the  rug แวค-คัม-เธอะ-รัก ดูดฝุ่นพรม
walk the dog วดล์ค-เธอะ-ด็อก จูงสุนัขเดินเล่น
wash  the dish วอช-เธอะ-ดิช ล้างจาน
zip  up the  jacket ซิพ-อัพ-เธอะ-แจ๊ค-เกท รูดซิปเสื้อแจ็คเก็ต
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดการขนส่งสินค้าให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านและเขียนออกเสียงพร้อมสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หมวดกีฬากอล์ฟภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์หมวดกอล์ฟอุปกรณ์เจ้าหน้าและสนามกอล์ฟให้คุณฝึกอ่านท่องเขียนและพูดสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ลักษณะภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้อธิบายลักษณะสิ่งของวัตถุและบุคคลให้คุณได้ฝึกอ่านเขียนพูดจนใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้