คำถามอายุที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ภาษาอังกฤษบทสนทนา
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

คำถามเกี่ยวกับอายุ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

คำถามอายุ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาคำถามอย่างไรบ้างเวลาสนทนากันกับคู่สนทนา เราควรถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร
วันนี้เราได้รวมประโยคคำถามสำหรับถามเกี่ยวอายุ เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ ไว้ถามคู่สนทนาของคุณได้หรือถามถึงบุคคลที่สามได้พร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงและคำแปลความหมายของแต่ละประโยคคำถาม

คำถามเกี่ยวกับอายุและที่อยู่นั้นเป็นคำถามภาษาอังกฤษพื้นฐานในประโยคสนทนากัน การถามถึงคู่สนทนาว่ามีอายุเท่าไรแล้ว หรือที่อยู่ว่าอยู่ที่ไหน
ขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อการติดต่อได้ไหม เบอร์อะไร เป็นการถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวระหว่างผู้พูด ผู้สนทนาหรือการกล่าวถึงบุคคลที่สาม เช่น เขาอายุเท่าไร เบอร์โทรของเขาเบอร์อะไร เหล่านี้เป็นต้น สำหรับคำถามเหล่านี้จะเป็นการปูไปสู่การสนทนาเรื่องๆอื่นได้อีกมากมายเมื่อเราทำความรู้จักตัวตนของเขาเรียบร้อยแล้ว

คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอายุ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมคำอ่านคำแปลความหมาย

A: How old are you?ฮาว โอล อาร์ ยู? คุณอายุเท่าไร?

B: I’m nineteen years old. ไอ แอม ไนนท์ ทีน เยียร์ส โอลด์ ฉันอายุสิบเก้าปี

A: How old is your sister? ฮาว โอล อิส ยัวร์ ซิสเทอร์ พี่สาวของคุณอายุเท่าไร?
B: She is twenty three years old ชี อิส ทะเว่นที้ ทรี เยียร์ส โอลด์ หล่อนอายุ 23 ปี

คำถามที่อยู่หมายโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ

A: What is your telephone number? ว๊อท อิส ยัวร์ โฟน นัมเบอร์
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเบอร์อะไร?

B: My telephone number is 058 955 5455. มาย โฟน นัมเบอร์ อิส ซี โร่ ไนท์ ไฟว์ ไฟว์ ไฟ โฟว์ ไนท์ ไนท์.
เบอร์โทรศัพท์ฉันคือ 058 955 5455.

A: What is your address? ว๊อท อิส ยัวร์ แอดเดรส์? ที่อยู่ของคุณคืออะไร?

B: My address is 78 Soi Solvijai Petchburi Road, Huaykwang, Bangkok.
มาย แอดเดรส อิส เซเว่นที้ เอด ซอย สูน วิ จัย เพชรบุรี โรด ห้วย ขวาง แบงค๊อก

ที่อยู่ของฉันคือ เลขที่ 78 ซอย ศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี ห้วยขวาง กทม.

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย