คำถามอาชีพภาษาอังกฤษบทสนทนาอาชีพภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

คำถามอาชีพภาษาอังกฤษ บทสนทนาทำอาชีพอะไรอยู่คุณทำอาชีพอะไร

คำถามเกี่ยวกับอาชีพภาษาอังกฤษเป็นอีกคำถามพื้นฐานที่เราสามารถสอบถามกับคู่สนทนาได้ทั้งที่รู้จักคุ้นเคยกันดีหรือเพิ่งจะรู้จักกัน การสนทนาคำถามทั่วไปที่ใช้ได้ชีวิตประจำวันว่าคุณทำอะไรอยู่ อาชีพเกี่ยวกับอะไร คำถามอาชีพนั้นเราจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์หมวดอาชีพด้วยเพื่อที่จะได้นำมาใช้สร้างประโยครวมกันให้ได้ ยิ่งจำคำศัพท์หมวดอาชีพได้มากก็จะเป็นประโยชน์เวลาสื่อสารได้มากขึ้น ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้เป็นประโยคที่ใช้ถามง่ายๆแต่ความหมายเดียวกันคือ คุณทำอาชีพอะไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพถามคู่สนทนาว่าทำอาชีพอะไรอยู่

May: Hi, Tom How are you? / ไฮ ทอม ฮาว อาร์ ยู ? /สวัสดีทอมคุณเป็นอย่างไรบ้างครับ
Tom:Hi, May. I’m fine and what about you? / ไฮ เมย์ แอม ไฟน์ แอน ว๊อท อะเบาท์ ยู?/ สวัสดีครับเมย์ /ฉันสบายดี แล้วคุณละ
May: I’m fine and What do you do,Tom? /แอม ไฟน์ แอนด์ ว๊อท ดู ยู ดู ทอม? /ผมสบายดีนะ คุณทำอาชีพอะไรอยู่ทอม
Tom: I’m an Achitecture at Robinson Construction Company So What do you do?/แอม แอน อะคิเทคเชอร์ แอท โรบินสัน คอนสตรัคชั่น คัมพานี่ โว ว๊อท ดู ยู ดู? / ฉันเป็นสถาปนิกที่บริษัทโรบินสันคอนสตรัคชั่นน่ะแล้วคุณละทำอะไรอยู่
May: I am an engineer./ไอ แอม แอน เอนจิเนียร์/ ฉันเป็นวิศวะกร

คำถามอาชีพภาษาอังกฤษถามถึงบุคคลที่ 3 เขาหรือหล่อนทำอาชีพอะไรอยู่

May: What does your sister do?/ ว๊อท ดาส ยัว ซิสเทอร์ ดู? / พี่สาวเธอทำอาชีพอะไร?
Tom: She is a doctor./ ชี อิส อะ ด๊อกเทอร์./ หล่อนเป็นหมอ.
May: How old is she? ฮาว โอลด์ อิส ฮี? หล่อนอายุเท่าไร?
Tom: About 40 years old and she lives in Phuket right now./ อะเบ๊าท์ โฟที้ เยียร์ส โอลด์ แอนด์ ชี ลิฟ อิน พู เก็ท ไรท์ นาวท์./ ประมาณ 40 ปี และตอนนี้หล่อนก็พักอยู่ที่ภูเก็ต

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย