การพูดตำหนิประโยคภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การพูดตำหนิประโยคภาษาอังกฤษ นอกจากการพูดชมเชยแล้วในชีวิตประจำวันเราก็มีบทสนทนาที่มีการตำหนิติชมคู่สนทนาด้วยในกรณีที่เขาหรือเธอทำผิด หรือทำไม่ดี เพื่อให้เขาได้รู้ตัว ซึ่งส่วนมากในสังคมไทยก็จะได้เห็นการตำหนิติเตียนระหว่างคู่สนทนาระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก พ่อแม่กับลูก ครูกับลูกศิษย์ การพูดตำหนินั้นแสดงให้คู่สนทนาที่กระทำความผิดได้รู้ว่าการกระทำนั้นไม่ดี ไม่ควรทำ วันนี้เราได้รวมประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษหมวดการพูดตำหนิประโยคให้คุณได้เรียนพูดเบื้องต้น และสามารถเขียนนำไปสร้างประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษใหม่ๆได้

ตัวอย่างบทสนทนาการพูดตำหนิประโยคภาษาอังกฤษ

  • What a shame! (ว็อท อะ เชม) ช่างน่าอายจริงๆเลย..
  • You should be ashamed yourself. (ยู ชู้ด บี แอชเชท ยัวร์เซ็ล์ฟ) คุณควรละอายแก่ใจตนเองบ้าง
  • What a bad guy you are. (ว็อท อะ แบ๊ด กาย ยู อาร์) คุณเป็นคนที่แย่มาก
  • Shame on you. (เชม ออน ยู) น่าอายจังเลย..คุณเนี่ย
  • How rude of you. (ฮาว รู้ด อ๊อฟ ยู) หยาบคายจริง..คุณเนี่ย
ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษคำชักชวนพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคคำชักชวนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำชักชวนสอบถามเป็นภาษาอังกฤษให้คุณได้พูดอ่านเขียนและนำไปใช้สนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษกล่าวคำอวยพรพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคสนทนาคำอวยพรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมคำพูดอวยพรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกพูดอ่านเขียนและนำไปสนทนาได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

ประโยคบทสนทนาคำขอร้องภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รวมประโยคคำขอร้องภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณฝึกพูดได้ด้วยตัวเองง่าย